Съвременни средства за обезпечаване на товарите | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Съвременни средства за обезпечаване на товарите

Съвременни средства за обезпечаване на товарите

Обезпечаването на товарите при превозване е от съществено значение, за да се сведат до минимум загубите. При международните превози един от основните рискове е кражбата на товари. Кражби се извършват при превози с всички видове транспорт. Най-висок процент на кражби има при автомобилния транспорт, на второ място е железопътният, следван от морския и въздушния транспорт.

Най-уязвими видове превоз
Най-уязвимите за кражби са превозите с автомобилен транспорт, когато автомобилите превозват товарите в каросерии покрити с тенти. Тентите се отварят лесно, даже и по време на движение на автомобила.

На най-голям риск от кражби са изложени бижутерските изделия, ценните метали, цифровите електронни устройства, битовата техника, дрехите и обувките на известни марки.

Стойността на предлаганите услуги и обезпечаването на товарите при превоз
За максимално обезпечаване на товарите по време на превозването първата стъпка е да се потърсят отзиви за транспортните фирми от клиенти, използвали техните услуги. В някои случаи предлагането на по-евтин превоз на товари е свързано с недостатъчен контрол върху товарите и безопасността им по време на превоз.
За обезпечаване на товарите трябва да се избере вид транспорт и фирма, които предлагат не само най-ниска цена на превоза, но и достатъчно мерки за опазване на целостта на товарите и минимални загуби. Освен това е добре да се разчита и на положителни отзиви от други клиенти на транспортните фирми, като проучите историята на фирмата.

Средства за правилен избор на транспортна фирма и обезпечаване на товарите при превоза

 • Проучване на пазара за цени на транспорт за съответните товари
 • Избягване на фирми, предлагащи твърде ниски цени на превози
 • Проучване на отзиви на клиенти на дадените транспортни фирми
 • Проучване на сайтовете на фирмите
 • Проучване на наличието на евентуални дългове на фирмите
 • Проучване на обема на информацията, предлагана от транспортните фирми: фирмите с добро качество на транспортни услуги предлагат много логистична информация
 • Проучване за наличнието на застраховка за професионална отговорност за дадените транспортни фирми
 • Проучване на мерките, предлагани от транспортните фирми, за обезпечаване на безопасността н целостта на товарите.

Значението на документацията за обезпечаване на товарите
Документацията, свързана с превозите на товари, е често значителна по обем. За да се вземат всички мерки за обезпечаване на правилното транспортиране на товари, тя трябва да се пази и да се вземат следните допълнителни мерки:

 • Превозването на товарите трябва да започне само след като са получени документите, свързани с това превозване.
 • Всички документи трябва да са дублирани: за изпращача и за получателя на товарите.

Допълнителни средства за обезпечаване на товарите при превози

 • Осигуряване на въоръжена охрана
 • Избягване на съобщаване на информацията, свързана с превозването, на лица, които нямат връзка с процеса на превозване.
 • Застраховане на стоките
 • Спътников контрол по време на превоза
 • Видеокамери за регистриране на крадци по време на превоза
 • Сигнализационна система
 • Допълнително оборудване за охрана с безжично блокиране на двигателя и имобилайзър.

 

Service Image: 
нагоре