Специализиран транспорт на дълбоко замразени продукти | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Специализиран транспорт на дълбоко замразени продукти

Специализиран транспорт на дълбоко замразени продукти

Специализираният транспорт за дълбоко замразени продукти заема важен дял от превозите на продукти и стоки. С разтварянето на границите на страните за чуждестранни култури и кухни все повече се увеличава търсенето на продукти от други страни. Внасят се и се изнасят големи количества месни продукти, морски продукти, печива и др.

Спогодба ATP

За превозите на дълбокозамразени продукти се прилага Международната спогодба (АТР) за превози на бързоразвалящи се хранителни продукти и специализирани транспортни средства за такива превози, или Спогодба ATP. От 2015 г. Спогодбата се спазва от 49 страни, повечето от които са разположени в Европа или в Централна Азия.

Прилагане на спогодбата ATP за превози на дълбокозамразени продукти

Спогодбата се прилага за транспортиране на дълбокозамразени продукти със сухопътен транспорт – автомобилен и железопътен, както и при комбинирани превози с транспортиране по море, но морският сектор от транспортирането не трябва да е с дължина над 150 км. Спогодбата не се прилага при превози в границите на дадена страна.

Приложения към Спогодбата ATP

  • Приложение 1 – Определения и стандарти за специализирано оборудване за превози на бързооборотни продукти
  • Приложение 2 – Избор на оборудване и температурен режим за превози на дълбокозамразени и замразени продукти
  • Приложение 3 – Температурни условия за превози на храни, които не са нито дълбокозамразени, нито замразени

Изисквания за температурния режим съгласно Спогодбата ATP

В Спогодбата ATP са посочени изискванията за оборудването за превози на дълбокозамразени продукти, включително капацитета за замразяване, за изолиране, начините и процедурите за измерване и проверка на тези показатели.

Температура на транспортиране

При превозите на дълбоко замразени продукти Деламод България поддържа в специализираните си транспортни средства температура от -18°С до -25°. Така независимо от разстоянието на транспортиране продуктите запазват своята годност и хранителни стойности.

Необходимостта от поддържане на ниска температура при транспортирането

Поддържането на необходимата температура в транспортните средства – под -18°С, не дава възможност на никакви микроорганизми – микроби, плесени и др. да се развият и да влошат качеството на продуктите и дори да причинят риск от хранително отравяне.

При температури под -18°С микробите преминават в така нареченото „спящо“ състояние. Причината е забавеното движение на молекулите. Така се предотвратява развитието на вредните микроорганизми.

Предимствата на транспорта на дълбоко замразени продукти с Деламод България

  • Специализирано оборудване за транспортиране на дълбоко замразени продукти.
  • Лесно управление на температурата в транспортните средства.
  • Конструкция на вътрешността на фургоните – предпазваща от дифузия на парите.
  • Допълнително подсилена конструкция на шасито и на пода в основните точки на натоварване.

 

Service Image: 
нагоре