Спедиция на товари и митнически услуги | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Спедиция на товари и митнически услуги

Спедиция на товари и митнически услуги

Спедицията на товари и митническите услуги са дейности, които изискват специално познаване на процеса на транспортиране, законодателството относно митническата дейност и др. Когато работите с Деламод България може да разчитате на експерти в тези области, които ще извършат всичко, което е нужно за вашия товар и неговото безпрепятствено пристигане в крайната точка.

Спедиторите на Деламод България поддържат дългосрочни контакти с останалите членове на Delamode Group, както и с много други партньори в чужбина. Специализирани сме в транспортирането на комплекти и частични товари, транспорт на контейнери, както и превоз на извънгабаритни товари на територията на България, Европа, страните от Близкия и Далечния Изток както и групажен транспорт до Балтийските държави, Финландия и Русия.

Какво предлага Деламод България при спедиция на стоки и товари:

 • изготвяне на индивидуална оферта според нуждите на клиента;
 • вземане на товара от място определено от клиента;
 • доставка от врата до врата;
 • възможност за престой на товара в наши складове;
 • създаване на дистрибуторска верига за отделни предприятия;
 • възможност за комбиниран транспорт – сухопътен/морски, сухопътен/железопътен, сухопътен/въздушен;
 • превоз на частични, комплектни и товари, които се извършват със специализирани превозни средства;
 • експресни доставки с непрекъснато транспортиране;
 • претоварване на стоки от една дестинация за друга;
 • система за проследяване на пратките, което дава възможност на клиента по всяко време да знае къде са намира пратката;
 • първокласен софтуер за управление на складови запаси и тяхното оптимално разпределение;
 • изрядна документация за всяко едно действие при превоза и доставянето на стоката до крайния пункт;
 • уведомяване на клиента при възникнали извънредни или форсмажорни обстоятелства, свързани с превоза на товара;
 • разписание на групажните линии, което улеснява клиентите ни в избора на дни и предварителната обработка на техните стоки и товари;
 • склад с голяма площ в София, в който може да получите стоките си, да извършите контрол при разтоварването, да направите инвентаризация, да ги оставите за съхранение при наличието на денонощна охрана;
 • извършване на Карго застраховки, което обезпечава сигурността на товара при всякакви ситуции;
 • възможност за запитване и подаване на поръчка за превоз по телефона, имейл или факс.

 

Деламод България предлага на своите клиенти услуги по митническо представителство при групажен транспорт до всички наши дестинации в Европа и останалите страни, което включва:

 • Оформяне на всички необходими документи, съгласно митническите изисквания за превоз на товари;
 • Изготвяне и надлежно поддържане на карнет ТИР за транзитен транспорт;
 • Изготвяне на товарителница ЧМР;
 • Заплащане на такси и мита, дължими при превоза на товари;
 • Изготвяне на износна декларация и фактура;
 • Изготвяне на документите, които ще са нужни за страната, която е крайна дестинация;
 • Митнически склад, където стоките и товарите могат да стоят до тяхното освобождаване;
 • Извършване на всички формалности при внос на стоки и облагането им с мито;
 • Приключване на митнически надзор;
 • Консултиране на клиентите по всички въпроси свързани с превоза на стоки и изискванията на митническите учреждения.

Повече подробности за нашите спедиторски и митнически услуги може да научите от сайта ни или като се свържете с нас.

Service Image: 
нагоре