Спедиция на контейнери | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Спедиция на контейнери

Спедиция на контейнери

Спедицията на контейнери заема голяма част от логистичните услуги на Деламод България. Контейнерите са удобни за спедиция на различни видове товари и лесно се товарят и нареждат в транспортните средства. Освен това те осигуряват защита на товарите в тях. Обработването на контейнерите с кранове ускорява целия срок на транспортиране на товарите в тях. Освен това Деламод България използва контейнери както за групажни превози, така и когато клиентът желае спедиция на товарите му без комбиниране с товари на друг клиент.

Контейнери за товари
Контейнерите за товари са универсални, за разлика от контейнерите за спедиция на насипни товари и контейнерите за спедиция на течни товари. Размерите им са определени от Международната организация за стандарти (ISO), тоест техните височина, дължина и ширина са стандартни. За течни товари обикновено се използват цистерни.

Видове контейнери според товарите

Според предназначението си – за спедиция на генерални, извънгабаритни, бързооборотни и други товари, контейнерите са с определен обем. Обемът се измерва в TEU, което е съкращение от „единица, еквивалентна на 20 фута“ (20-foot equivalent unit).
Контейнерите за генерални товари са 20 и 40 футови.

За бързооборотни товари се използват хладилни 20 и 40 футови контейнери.Контейнерите, които са отворени отгоре, се наричат OT (open top) и се използват за спедиция на обемни товари, както и за високи и дълги товари.

Контейнерите с дъно и две страни се наричат „flat rack” и се използват за спедиция на извънгабаритни и тежки товари. Деламод България използва 20 и 40 футови контейнери тип „flat rack”. От горната страна се поставя брезентово покритие.
Освен това за спедиция на животни и други специални товари използваme специализирани контейнери.

Избор на подходящите контейнери за спедиция според вида на товарите

Изборът на контейнер, подходящ за дадения вид товар, се извършва и предлага от Деламод България. При избора вземаме предвид не само естеството на товарите и това, дали е необходим контейнер отворен отгоре, тип „flat rack”, или други. Другите критерии, въз основа на които подбираме подходящите контейнери, са бюджетът, който сте предвидили за спедицията, както и каква е достъпността до товарите ви за служителите на Деламод България.

Групажна спедиция на контейнери - LCL

Този вид логистична услуга е подходящ, когато товарите ви са с малък обем. Групажните ни линии се поддържат с редовна спедиция и в един контейнер комбинираме товари на двама или повече клиенти. Опаковането на отделните пратки е подходящо за запазване на състоянието и опазване от повреди на всяка от пратките.

Този вид спедиция се нарича LCL -  Less than Container Load, или „по-малко от цял контейнер“. При нея обемът на товара е по-малък от 14-15 кубични метра, или, изразено чрез обема на стандартен 20 футов контейнер, е по-малко от половината му.

Комплектна спедиция на контейнери – FCL

При този вид спедиция товарите на един клиент се поставят в контейнер, който не се допълва с товари на друг клиент, ако има останало свободно място. Този вид спедиция се нарича FCL – Full Container Load, или „запълване на цял контейнер“.

Service Image: 
нагоре