Спедиторски услуги от Деламод България между Източна и Западна Европа | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Спедиторски услуги от Деламод България между Източна и Западна Европа

Спедиторски услуги от Деламод България между Източна и Западна Европа

Търговията между Източна и Западна Европа е улеснена от относително малките разстояния и от обединяването на 28 от европейските страни в Европейския съюз, което опростява процедурите на транспортиране на стоки. За спедиция на стоки между двата европейски района се грижат спедиторски фирми като Деламод България.

Развитието на селското стопанство и промишлеността в Западна Европа

В западноевропейския регион в селското стопанство е развито предимно животновъдството, което осигурява месо и животински продукти. Сред клоновете на промишлеността, които са особено широко развити, са хранителната, текстилната, химическата, машиностроителната.

В този регион се намират най-развитите страни както за стария континент, така и в световен мащаб: Германия, Франция, Великобритания, Ирландия и други. Индустрията им се развива с особено бързи темпове и големият обем на производството е предпоставка за износ и търсене на спедиторски услуги до други страни. Делът на износа в силните икономически западноевропейски страни е около 30% от брутния им вътрешен продукт, а при Германия е още по-голям.

Икономиката на източноевропейските страни

Икономиките на страните в източноевропейския регион са по-малки и тепърва догонват тези на западноевропейските страни. Страните в този регион зависят от внос от развитите икономически страни в Западна Европа.

От друга страна, източноевропейските страни са с по-добри климатични условия за производство на селскостопанска продукция. Развити са както земеделието, така и животновъдството. Износът от източноевропейските страни включва и други продукти, на различни отрасли на промишлеността, според развитието им в конкретните страни. За износ за западноевропейските страни е необходима договорна логистика от фирми като Деламод България.

Западноевропейски страни, до и от които Деламод България предлага спедиторски услуги

Деламод България предлага международни сухопътни превози до и от следните западноевропейски страни:

 • Австрия
 • Швейцария
 • Норвегия
 • Швеция
 • Дания
 • Португалия
 • Финландия
 • Холандия
 • Англия
 • Ирландия
 • Германия
 • Испания
 • Италия
 • Франция

както и до по-малки страни като Монако, Сан Марино, Люксембург и други.

Източноевропейски страни, от и до които Деламод България предлага спедиция

Обърнете се към Деламод България за спедиторски решения за вашите стоки до и от следните източноевропейски страни:

 • България
 • Румъния
 • Гърция
 • Турция
 • Албания
 • Македония
 • Сърбия
 • Черна гора
 • Полша
 • Чехия

Словакия
и други, според дестинациите, до които трябва да бъдат превозени стоките ви.

Редовни групажни линии между Източна и Западна Европа

С редовните групажни линии на Деламод България до редица страни в двата региона можете да разчитате на бърза спедиция и ниски цени, чрез обединяване на вашите малки пратки с други пратки до набиране на необходимия обем за групажен превоз.

Комплектни превози за спедиция на вашите стоки

Другото решение, когато обемът на пратката ви е голям, е отделна спедиция на стоките ви с транспортно средство на Деламод България. Обърнете се към нас за заявяване на комплектна спедиция и ще ви предложим оферта с подходящ вид транспортно средство според спецификата на стоките ви.

По време на спедицията ще получавате актуална информация за състоянието на пратките ви

Заявете услугата получаване на актуална информация и с модерната проследяваща система на Деламод България ще получавате актуална информация за вашите пратки до 5 минути след направеното запитване.

Service Image: 
нагоре