Сертифицирани транспортни средства на Деламод | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Сертифицирани транспортни средства на Деламод

Сертифицирани транспортни средства на Деламод

Влекачи, използвани в композициите на Деламод
Влекачите DAF XF105, използвани в композициите на Деламод, се отличават с висока надеждност и са отлично решение за транспортиране на дълги разстояния. Двигателите са с мощност до 510 к.с. и с въртящ момент 2500 Nm, които осигуряват оптимална мощност на теглене и безпроблемно транспортиране.

Съвременните средства, осигуряващи безопасно и лесно транспортиране, включват:

  • адаптивен контрол
  • предупреждение за сблъсък
  • електронна спирачна система
  • контролиране на хлъзгане
  • контролиране на стабилността

Шаси на DAF XF105
Шасито на DAF XF105 е много компактно.
Въздушните резервоари и спирачните компоненти са разположени вътре в него. Така се осигурява място за големите резервоари за гориво. Капацитетът им е до 1500 литра.
Шасито е изработено от висококачествена стомана, с изключителна здравина и относително леко тегло.
Шасито е напълно плоско, което осигурява перфектната основа за полагане на всякакви товари.

Хладилни композиции
Хладилните композиции се използват за превози на товари със специален температурен режим, като фармацевтични продукти. Композициите са съставени от еднотемпературни и двутемпературни транспортни средства.

Композиции за превоз на храни
Композициите на Деламод за превози на храни са сертифицирани от Агенцията по храните и отговарят на изискванията за транспортиране, определени от Агенцията:

  • поддържане на чистота
  • предотвратяване на замърсяване
  • подреждане по такъв начин, че при необходимост да може да се извършва почистване или дезинфекция
  • осигуряване на контейнери и цистерни за транспортиране на насипни, течни, гранулирани и прахообразни храни
  • ясно обозначаване на контейнерите и цистерните с надпис на български език: „Само за храни“

Композиции за превоз на дрехи на закачалки
Композициите за превоз на дрехи на закачалки са специално оборудвани, така че дрехите се транспортират окачени в специализираните транспортни средства – дрехарки, за да запазят качеството си и добрия си вид. Този вид транспортни средства са подходящи за извършване на групажни превози на дрехи на закачалки.

Високообемни композиции за превози на извънгабаритни товари
Високообемните композиции на Деламод се използват за транспортиране на извънгабаритни товари и са подходящото решение, когато са ви необходими превози на товари с размери извън побиращите се в стандартните транспортни средства.

Транспортни средства за превози на опасни товари
Деламод България притежава лиценз за международни превози на опасни товари, които извършваме с нашите специализирани транспортни средства. Разполагаме с камиони, които отговарят на изискванията на Европейската норма за вредни емисии – Euro 4.

Цистерните за транспортиране на опасни товари, с  които разполагаме, имат вместимост от 36 до 7000 литра. За осигуряване на безопасното транспортиране на опасни товари като например петролни продукти те са снабдени с помпи и разходомери с температурно компенсиране. Входовете и изходите на цистерните се контролират посредством температурни датчици.

Всички транспортни средства и цистерни на Деламод за опасни товари съответстват на условията, посочени в Kонвенцията ADR.

Service Image: 
нагоре