Проблеми при транспортирането - препоръки и решения | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Проблеми при транспортирането - препоръки и решения

Проблеми при транспортирането - препоръки и решения

При транспортирането на стоки и товари транспортните компании поемат отговорността за доставяне на стоки от изпращача до получателя в добро състояние и без загуби. Но всички стоки и товари имат различни особености, поради които могат да възникнат проблеми, ако не изберете правилния начин на опаковане или не се погрижите за застраховка на ценни стоки и товари например.

Когато стоките или товарите ви са леки, но с голяма стойност

За такива стоки и товари Деламод България препоръчва да направите допълнителна карго застраховка, която напълно ще покрие стойността на тези стоки или товари.

Ако не можете да прецените какви измервателни единици да изберете за вашите стоки и товари

В логистичната индустрия се използват различни измервателни единици за товарите, които се транспортират. За да прецените как ще бъдат измерени вашите товари, обърнете се към Деламод България за съвет.

Ако не можете да прецените какво количество може да се натовари в един камион

Капацитетът на натоварване се определя от различни международни изисквания, като например размерите и теглото на превозното средство. Използваните за измерване на капацитета единици са в кг, кубични метри, палети.

Ако трябва да изпратите стоки, които са чувствителни към температурата и изискват специален температурен режим

Закъсненията при транспортирането на такива стоки могат да се отразят отрицателно на бизнеса ви, тъй като качеството им ще се влоши. Препоръчваме да разчитате на професионалисти като специалистите на Деламод България, които имат опит в транспортирането на такива стоки и познават добре тяхната специфика. Така, ако възникнат евентуални проблеми, придружаващите стоките специалисти ще могат да реагират бързо и да вземат правилните решения за свеждане до минимум на загубите и запазването на стоките в добро състояние.

Ако сте имали загуби и искате да направите застраховка на стоките и товарите ви

Транспортирането на стоки и товари никога не е съпроводено от пълно отсъствие на рискове. Затова предлагаме застраховане на товарите ви, като уточняваме и зависимостта на отговорността на превозвача от вида транспорт. Например при сухопътния транспорт отговорността на превозвача е ограничена до максимум 8,33 SDR на бруто тегло от товара, а при морския транспорт до 666,67 SDR на единица, например контейнер. SDR е съкращение от Special Drawing Rights и представлява единицата за изчисление, използвана от Международния валутен фонд. Курсът на SDR към еврото се мени.

Ако не можете да вземете правилното решение за избор на транспорт на стоки и се налага транспортните средства да извършват празни курсове

За да вземете правилното решение, трябва да имате предвид особеностите на стоките и товарите ви. Планирането е начин да направите икономии на разходи и време. Когато избирате вида транспорт, трябва да имате предвид осигуряването на максималната сигурност за стоките и товарите, а освен това по възможност да използвате и предимствата на обратната логистика. Пример за обратна логистика е изпращането на стоки до търговци на дребно, които ще ви върнат празни опаковки с обратния курс на транспортното средство. Избягването на празни курсове е един от основните принципи, които трябва да спазвате.

 

 

 

 

Service Image: 
нагоре