Превоз на яхти зад граница | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Превоз на яхти зад граница

Превоз на яхти зад граница

Превозът на яхти изисква опит и познаване на спецификата на този вид логистика. Обърнете се към Деламод България за специализиран превоз на яхта. Посочете дестинацията, от която трябва да натоварим яхтата. Независимо дали това е площадка или двор, разполагаме с опитен персонал и оборудване за безпроблемно натоварване на яхтата върху платформата за превоз. При превозите яхтите се покриват с брезент, за да за запазят от действието на външните условия.

Височината на яхтата е много важна за определяне на маршрута на превоза

При превози, в зависимост от маршрута, се налага и минаване под мостове. Тъй като съществуват ограничения за височината на транспортните средства и товарите, които превозват, в зависимост от височината на дадения мост, специалистите от Деламод България ще измерят височината на яхтата ви и ако се налагат корекции на маршрута за избягване на даден мост при яхта с голяма височина, ще ви предложат изменение на този маршрут.

Как натоварваме и разтоварваме яхтите върху платформите

Деламод България прилага различни методи на товарене и разтоварване, според конкретните условия. Най-разпространените методи, които използваме, са lift-on / lift-off и roll-on / roll-off.

При метода lift-on / lift-off, или LoLo, товаренето и разтоварването се извършва с кранове.
При метода roll-on / roll-off, или RoRo, яхтата се товари и разтоварва използвайки платформа с колела, която се качва върху платформата на транспортното средство по рампа.

Закрепване на яхтата върху платформата на транспортното средство

За да се осигури стабилност и безпроблемно транспортиране на яхтата, тя се намества и закрепва с помощта на специални блокове, поставени предварително върху платформата. За защита на корпуса също се използват платформи, но те могат да се регулират. Освен това за избягване на повреди на повърхността на корпуса регулируемите платформи са облицовани с  мек материал.

Нашите специалисти закрепват допълнително яхтата за платформата за транспортиране, използвайки въжета.

Как осъществяваме превозите на яхти

Ние разполагаме със специални платформи, които са достатъчно големи за удобен и надежден транспорт на яхти. Ако яхтата е по-голяма, Деламод България осигурява придружаващ транспорт с допълнителен персонал – така освен персонала на транспортното средство, превозващо платформата с яхтата, допълнителният персонал също следи за превоза и за състоянието на яхтата.

Кога се налага да търсите услуги за превоз на яхти

Когато купената нова яхта трябва да се превози до дестинацията, от която ще се използва, превозът трябва да се осъществи от специалисти. По време на транспортирането трябва да се осигури защита на яхтата от външните условия и от повреди. Затова превозът на нови яхти трябва да се осъществява от логистична фирма с опит в този вид превоз.

Ако сте купили яхта втора употреба, която има нужда от известен ремонт, също ще ви е необходим транспорт до дестинацията, от която ще се отправяте на плаване с нея.

Деламод България може да ви помогне и в търсенето на подходяща яхта

Можем да ви помогнем и в търсенето и купуването на яхта, а след това и в транспортирането й. Деламод България може да установи връзка с лодкостроителници и да ви предложи избор от яхтите, които са построени или могат да бъдат построени по поръчка. След избора или поръчката и построяването на яхта според изискванията ви ще превозим яхтата до посочена от вас дестинация.

Service Image: 
нагоре