Превоз на горива и цистерни | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Превоз на горива и цистерни

Превоз на горива и цистерни

Превозът на горива и цистерни се извършва за зареждане на бензиностанции и други обекти. При преминаване през митницата горивото преминава през петролен терминал, където се отчита количеството му.

Деламод България е специализирана в превоза на горива и цистерни и осигурява спазването на всички изисквания за безопасност. Безопасните превози на гориво са от първостепенно значение, затова Деламод поема отговорността за безопасно транспортиране:

  • Обучаването на шофьорите се извършва от инструктори с опит в превозите на горива и включва не само шофиране, но и запознаване с необходимата за тези превози документация.
  • Шофьорите, извършващи такива превози, спазват стриктно часовете за шофиране и почивка.
  • Шофирането се извършва при намалена разрешена скорост.
  • Спазването на ограничението за скоростта се контролира посредством GPS системи в реално време.
  • Към всеки автомобил се определят по двама шофьори.
  • При превозите на горива и цистерни се предвижда и резервен водач за няколко транспортни средства.
  • При изпълнение на бързи доставки в страната Деламод използва автомобил за осъществяване на смени.

Обучаване на шофьорите за превози на горива и цистерни
Обучаването се извършва, за да могат водачите да поставят на първо място безопасността, а не срока на доставка, за да извършат превозите безопасно, без да създадат рискове за себе си, за другите участници в движението, и за околната среда.

Планиране на превозите на горива за зареждане на бензиностанции
Системата на Деламод за планиране на превозите дава възможност да се проследяват и знаят наличните горива в резервоарите на всички бензиностанции, които ще се зареждат. Планират се средните продажби и в съответствие с тях се планират и доставките. Предвиждат се и по-големи нужди от горива във връзка с празниците.

Автопарк на Деламод за превози на горива
Най-подходящите марки автомобили за превози на горива, предлагащи най-голяма безопасност, са Scania и Volvo. При тях рециркулирането на газовете се осъществява спазвайки технологията EGRT. Това е технология за намаляване на емисиите на азотен оксид, чрез охлаждане, а след това и повторно използване на част от отработените газове, които рециркулират тази част обратно до цилиндрите на двигателя. Тази технология се използва в бензиновите и дизеловите двигатели.

Електронна стабилизираща програма
Това е програма, използвана за поддържане на маршрута на транспортното средство според зададените посредством кормилната уредба от водача данни. Електронната стабилизираща програма, или ESP, е въведена най-напред от Volvo.

Системата се състои от два датчика:

  • датчик, разположен на кормилния вал, за отчитане на завъртането на кормилното колело;
  • датчик, разположен на пода на купето, за отчитане на завъртането на транспортното средство при завой.

Получената информация се сравнява със стойностите, заложени в паметта. Веднага сред регистриране на отклонение системата се задейства, изпращайки сигнал към хидравличната помпа. Хидравличната помпа подава сигнал за спиране към спирачния механизъм на някое от колелата на транспортното средство.
Системата функционира автоматично, без да е необходимо контролиране от водача. Тя може да се включва и изключва посредством бутон, намиращ се на арматурното табло.

Service Image: 
нагоре