Превоз зад граница на скъпоценности, предмети на изкуството и колекционерски сбирки | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Превоз зад граница на скъпоценности, предмети на изкуството и колекционерски сбирки

Превоз зад граница на скъпоценности, предмети на изкуството и колекционерски сбирки

Предметите на изкуството, сбирките на колекционери и скъпоценностите са сред товарите, превозвани зад граница, логистиката за които е свързана със специални грижи: опаковане, опазване от климатичните условия и други.

Деламод България предлага логистика за скъпоценности, колекционерски сбирки, предмети на изкуството, с различни решения според необходимия срок за транспортиране и спецификата на пратките, за опазването на състоянието им. Нашите превози зад граница на ценни предмети и колекции са решения както за частни, така и за корпоративни колекционери и собственици на ценни произведения и сбирки.

Транспортни решения за колекционерски сбирки, скъпоценности, предмети на изкуството
Често транспортът на този вид пратки зад граница е свързан със спазването на кратки срокове. Деламод България ви предлага транспортни решения за по-кратки срокове на превози, включително с въздушен транспорт. Друг вид транспорт, който ви предлага кратки срокове на логистика на ценни пратки, е експресният автомобилен транспорт. При него превозите се извършват с транспортни средства, придружавани от двама шофьори.

За транспортиране на предмети на изкуството и колекционерски сбирки можете да използвате и редовните групажни линии на Деламод България до редица европейски страни и страни в Близкия Изток.

Опазване на ценните пратки от климатичните условия
При транспорта на скъпоценности, колекционерски сбирки и предмети на изкуството е необходимо изолирането им от външните климатични условия. Влагата и големите температурни разлики могат да повредят картини и други предмети от колекции.

Деламод България предлага транспорт на колекционерски сбирки и предмети на изкуството в транспортни средства, в които превозваните ценни предмети са изолирани от външните условия. Така те са запазени от въздействието на резки смени на температурата и от висока влажност.

Превози на скъпоценности, предмети на изкуството и колекционерски сбирки от врата до врата
За удобство на клиентите на Деламод България предлагаме транспорт на ценни предмети и произведения на изкуството от врата до врата, от един музей до друг, от една изложбена зала до друга и т.н.

Преместване на колекции с произведения на изкуството и други сбирки
За преместване на цели колекции от произведения на изкуството и други сбирки на колекционери Деламод България предлага комплектни превози. При тези превози вашите сбирки и колекции ще бъдат транспортирани отделно от пратки на други клиенти.

Транспорт на колекции и ценни предмети в чужбина за изложения и панаири
Деламод България често получава поръчки за транспорт в чужбина на скъпоценности, колекции и произведения на изкуството за изложения и панаири, както и за обратен транспорт до началните дестинации след закриване на изложенията и панаирите.
Застраховане на ценностите, произведенията на изкуството и колекциите
Предвид на високите стойности на ценните предмети, произведения на изкуството и колекции, Деламод България предлага застраховки за пратките ви. Застраховките са съобразени с предметите, които са обект на застраховане.
Деламод България предлага застраховки както на факултативна основа, така и на договорна основа.

Все повече се увеличават колекционерите и собствениците на произведения на изкуството и скъпоценности, които застраховат тези свои ценни предмети. А при транспорта им зад граница, освен застраховките по време на транспорт, собствениците са допълнително защитени и от застраховките, сключвани за излаганите експонати от съответните галерии и изложбени зали. Направете първата важна стъпка за осигуряване на вашите ценни предмети, застраховайте транспорта им при Деламод България.

Service Image: 
нагоре