Превози на опасни товари през Ламанш | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Превози на опасни товари през Ламанш

Превози на опасни товари през Ламанш

Когато е необходимо да превозите опасни товари през Ламанш, Деламод България ще организира за вас всички процедури за осъществяване на превозите.
Затова, когато изпращате запитване за оферта за ферибот трябва непременно да отбележите дали товарът, който ще се провозва е опасен. Това е необходимо поради специалните процедури на Агенцията за морска и брегова охрана във Великобритания.

Изискване за деклариране на всички опасни товари, превозвани през Ламанш

 

Източник: https://app.croneri.co.uk

 

Агенцията за морска и брегова охрана на Великобритания, която определя процедурите за превозите през Ламанш, изисква деклариране на опасните товари, които се превозват по този маршрут.

Опасните товари имат различни класове, вариращи от 1 до 9. Тези класове обхващат от изключително опасни стоки, като взривни вещества, запалими вещества и димящи киселини, до ежедневни продукти като бои, разтворители и пестициди.

Процедурите за транспорт на опасни товари през Ламанша отговарят на препоръките за безопасен превоз на тези товари в Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе ( ADR ), както и в Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари ( RID ).

Изискване, свързано с надеждното закрепване на превозните средства с опасни товари

За да може всяко превозно средство, което е с тегло над 3,5 тона, да бъде закрепено здраво за палубата, то трябва да има достатъчен брой места, които дават възможност за сигурно закрепване. Местата за закрепване се наричат фериботни очи. Те трябва да са лесно достъпни.

Изискване за опаковане на опасните товари при транспорт

Когато се транспортират опасните товари, трябва да бъдат опаковани правилно, така че да отговарят на международните и националните разпоредби за всеки вид транспорт, за да се гарантира безопасното им превозване.

Допълнителна такса за опасни товари

При превози на опасни товари с ферибот през Ламанш се дължи допълнителна такса от £5.00.

Изпратете своята заявка за транспорт на опасни товари през Ламанш

Направете заявка за транспортно средство или средства с опасни товари през Ламанш с Деламод България.

За да организираме превозите, трябва да попълните формата на сайта, с посочване на маршрута, датата, часа, размерите на превозното средство,  регистрационния номер и да отбележите, че товарите са опасни.

Освен това трябва да попълните стандартно изискваните данни за компанията ви – названието, имената на лицето за контакт, както и контактните данни – телефонен номер и имейл адрес.

Service Image: 
нагоре