Паневропейски транспорт с Деламод България | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Паневропейски транспорт с Деламод България

Паневропейски транспорт с Деламод България

Съвременната търговия разчита на редовния транспорт на стоки. Това важи не само за територията на страната, но и за територията на Европа. Деламод България предлага международен транспорт до дестинации в цяла Европа, които ви осигуряват и допълнителни предимства, в съответствие с целите, които си поставя съвременната логистика.

Обем на транспорта в рамките на Европа, извършван от групата Деламод, и предимства на услугите на групата

Деламод България дава възможност за извършване на превози на стоки и товари в цяла Европа, като част от групата Деламод. Предимствата, постигнати с тези услуги, са няколко:

  • Като група от логистични фирми, Деламод постига ефективност на цените на превозите в европейски мащаб, комбинирайки маршрути и видове транспорт между отделните фирми в групата.
  • Друга основна задача, която съвременните логистични фирми си поставят, е намаляването на вредното влияние върху околната среда при извършването на транспортни услуги. Деламод може да се похвали с успехи в това отношение. Със създаването на Паневропейски отдел Деламод управлява транспортните услуги по най-благоприятния за околната среда начин, чрез избора на маршрути, които минимално допринасят за замърсяването й.

Планиране на маршрутите със специалното приложение за интранет видимост, разработено специално за група Деламод

Операторите на Деламод използват специалното приложение, разработено за групата. То дава възможност за планиране на маршрутите за всяко от превозните средства. С него товарите, транспортирани на територията на Европа, лесно се идентифицират и разпределят между фирмите в рамките на група Деламод.

Нашата мрежа от офиси и партньори

Транспортирането на стоки и товари до различни дестинации в Европа се осъществява като ефективна дейност, с минимално неблагоприятно влияние върху околната среда, благодарение на мрежата от офиси на група Деламод, както и благодарение на помощта, която получаваме от нашите партньори.

Услугите, които получавате от група Деламод в рамките на Европа

  • транспортиране и дистрибуция
  • ежедневни транспортни линии до основни дестинации в Европа
  • транспортиране с автомобилен, морски и въздушен транспорт
  • контейнерни превози тип  LCL и FCL
  • складиране
  • възможности за доставки на следващия ден
  • митническо освобождаване

 

Service Image: 
нагоре