Пакет за мобилност в Европейския съюз | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Пакет за мобилност в Европейския съюз

Пакет за мобилност в Европейския съюз

В рамките на Европейския съюз мобилността е основна предпоставка за редовни контакти и връзки, особено търговски. А търговските дейности – продажби и покупки, се осъществяват чрез доставки от логистични фирми като Деламод България.

Мобилността се улеснява и от общите програми за енергиен съюз, за инвестиции и работни места в страните-членки на ЕС.

Мобилност и екологичност

През 2016 година беше приета стратегията за мобилност с ниски емисии. Логистичните фирми като Деламод България чрез еко логистиката допринасят за намаляване на нивото на вредните емисии чрез различни мерки, като оптимизирани маршрути, екологични опаковки и други.

Така мобилността се свързва с грижата за околната среда. Затова Деламод България се стреми след превоз на товари с дадено превозно средство до дадена дестинация обратният курс на превозното средство също да бъде с товар, за да се използва капацитетът на превозното средство.

Освен това при движението на превозните средства се отделят емисии. Не е рационално превозните средства да пътуват обратно без товари, да горят гориво и да отделят въглероден диоксид.

Мобилността и транспортът в европейски мащаб се модернизират, за да може транспортният сектор да разширява своя капацитет.

Заседание на министрите на транспорта на страните-членки на ЕС

В края на октомври 2018 година в австрийския град Грац се проведе съвещание на министрите на транспорта и околната среда на страните-членки на ЕС. На това неформално съвещание българският министър на транспорта Росен Желязков представи българското становище по пакета за мобилност в ЕС. В този пакет, както подчерта министър Желязков, има правила, които са дискриминиращи относно някои държави, включително относно България.

Неблагоприятните условия за българските превозвачи в пакета за мобилност

В пакета за мобилност в ЕС, подкрепян от големите страни в ЕС – Франция, Германия, Италия, Австрия, има условия, които са неблагоприятни за българските превозвачи.

Тези условия включват размер на командировъчните суми за шофьорите на ТИР-ове равен с този за западноевропейските им колеги, както и задължително прекарване на почивката, която се полага за седмицата – 45 часа – в хотел. Разходите за нощувки в хотел са твърде високи за източноевропейските превозвачи, включително българските превозвачи, и това условие очертава мрачно бъдеще с безработица за мнозина български шофьори.

Въпросът, който постави министър Желязков, беше за предоставяне на личен избор на шофьорите къде да ползват полагащата им се почивка за седмицата.

Въпрос, свързан с мярката за връщане на превозните средства без товари

Разпоредбата за връщане на превозните средства у дома, без да са натоварени, като обратен курс, беше също обсъдена на срещата. Всички участници единодушно се обявиха против приемането на тази разпоредба. С връщането на превозни средства обратно без товар се отделят излишни въглеродни емисии.

Всички участници в срещата в Грац се обявиха срещу неблагоприятните условия

Всички участници в срещата, представители на източноевропейските страни, заявиха, че разгледаните по-горе условия са неблагоприятни за страните. Беше изготвена обща декларация до австрийското правителство, за да се изрази несъгласието на източноевропейските страни с горепосочените условия в пакета за мобилност.

Очаква се австрийското правителство да състави нови текстове за правилата в пакета за мобилност, които да не допускат дискриминиране на източноевропейските страни. През декември 2018 г. Съветът на ЕС ще проведе заседание, формат „Транспорт“, с цел да се намери компромисен вариант, удобен за всички страни-членки.

Service Image: 
нагоре