Основни изисквания към товарителниците | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Основни изисквания към товарителниците

Основни изисквания към товарителниците

Товарителницата, наричана още коносамент, е документ, придружаващ товарите. В него се съдържа опис на тези товари. При всички превози, извършвани от логистични фирми като Деламод България, се изготвя товарителница.

По този документ има три страни – изпращач, превозвач и получател на товарите.

Основните цели на товарителницата
Основните цели на този документ са следните:

 • тя е разписка за превозваните товари
 • тя представлява договор

Данни, които трябва да се попълнят в товарителницата

 • Името и адресът на изпращача на товарите
 • Името и адресът на превозвача – това за нашите клиенти е Деламод България
 • Името и адресът на получателя на товарите
 • Датата и мястото на съставяне на документа
 • Датата и мястото на приемането на товарите от превозвача
 • Място, до което трябва да се доставят товарите
 • Данни за товарите:
   1. наименование
   2. вид на опаковката
   3. други специфични данни, като например за опасни товари – наименованието им съгласно класа по международната класификация
   4. количеството на товарите или теглото им
   5. ако товарите са в пакети, какъв е броят на пакетите, каква маркировка е поставена и кои са номерата им
   6. ако е приложимо, трябва да се посочи обявена стойност на товарите
 • Цената на превоза на товарите, както и другите допълнителни разходи, като митнически сборове
 • Ако е необходимо, товарителницата трябва да съдържа инструкции относно митническите формалности
 • Ако е необходимо, трябва да се посочи какви инструкции са дадени от изпращача до превозвача – те могат да се отнасят до застраховането и до документите, които са връчени на превозвача, както и опис на тези връчени документи
 • Ако е необходимо, трябва да се посочи, че има забрана за претоварването на товарите
 • Ако е приложимо, трябва да се посочи кои разходи ще поеме изпращачът

Попълване на товарителница – на електронна или на хартиена бланка

Клиентите на Деламод България могат да получат от нас хартиена бланка на товарителница и да я попълнят на ръка.
Освен това разполагаме с програма, в която върху електронна бланка можете да въведете необходимите данни, а след това да разпечатате товарителницата.

Видове товарителници

 • поименна – тя се оформя, като се посочва конкретно име на получател. Така по време на транспортирането изпращачът няма да има право да се разпорежда с товарите.
 • товарителница на заповед – издава се въз основа на заповед, която е потвърдена от изпращача или от получателя, или от посредник
 • товарителница на приносител – при този вид документ няма посочен конкретен получател на товарите

Роля на товарителницата като кредитен инструмент

Това е по-рядко използване на документа. По време на транспортирането му получателят на товарите може да я предаде на друг субект – например купувач.

Как можете да проследите пратките си с товарителницата

Можете да направите това с референтния номер на товарителницата. Така, използвайки съвременната система за проследяване на Деламод България, можете да се информирате за пратката си по всяко време.

Service Image: 
нагоре