Опаковане на стоките при международни превози | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Опаковане на стоките при международни превози

Опаковане на стоките при международни превози

Опаковането на стоките при международни превози е от съществено значение за съхраняване на целостта им и пристигането им до крайната дестинация с минимални загуби и в максимално добро състояние. Това е особено необходимо при превоза на ценни стоки, които по правило освен с добра опаковка се защитават и чрез въоръжена охрана. Освен това добрата опаковка улеснява превозването и разпространението в магазинната мрежа.

Видове опаковки за опазването на стоките
Опаковките за стоки могат да бъдат кутии, кашони, контейнери, трейлъри, полутрейлъри и др.

Услугите по вземане и опаковане на стоките са част от складовите решения, предлагани от Деламод България.

Правила за опаковането на стоките за транспортиране

 • Всички стоки трябва да са снабдени с надеждна външна опаковка.
 • Добре е опаковката да е снабдена със заключващи средства, като катинари и пломби.
 • За някои видове стоки е необходимо използването на водонепроницаеми опаковки.
 • За осигуряване на целостта и добрия вид на стоките е добре допълнително да се осигурят прегради, амортизатори, обвързващи ленти, транспортна маркировка.
 • Опаковките трябва да съответстват не само на вида на стоките, а и на специфичните условия в страните, в които тези стоки ще бъдат получени.
 • За някои видове стоки, за които е необходим по-внимателен превоз, при получаване опаковката трябва да бъде не само със запазена цялост, но и неизмачкана.

Допълнителни средства към опаковките за обезпечаване на безопасността на стоките

 • Избягване на поставянетона рекламни етикети, които могат да привлекат вниманието и да доведат до кражби.
 • Катинари – за заключване на вратите на фургони, хладилни камиони, тенти. По-сложните модели осигуряват по-голяма сигурност за безопасността на превозваните стоки.
 • Пломби – те представляват печати, които се поставят на опаковките на стоките, а след това се регистрират в специални документи. Пломбите могат да бъдат пластмасови, метални, жични, самозалепващи се, индикаторни и др.

 

 • Други предимства на добрата опаковка на стоките

Освен за осигуряване на цялостност и безопасност при транспортирането на стоките опаковката им изпълнява и редица други важни функции:

 • При много стоки добрата опаковка опазва стоките от влага, вредители, зарази и др.
 • Подходящата опаковка улеснява всички манипулации със стоките, не само при товарене, разтоварване и транспортиране, но и при манипулации в търговската мрежа. Добре опакованите стоки лесно се преместват и подреждат при транспортиране, складиране, съхранение и доставка.

Значение на маркировката на стоките
Маркировката на стоките съдържа важна информация за съхранението и начина на използване на стоките. Тя е особено важна за стоки, които изискват съхранение при определена температура, влажност и др.

При внасяне на чуждестранни стоки в дадена страна маркировката на езика на страната вносител осигурява важна информация и не затруднява купувачите на дадената стока в тази страна.

Не на последно място добре опакованите стоки поддържат или създават имиджа на производителя като са от значение за обезпечването на товарите при международните превози.

Service Image: 
нагоре