Общи условия за закупуване на билет за ферибот | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Общи условия за закупуване на билет за ферибот

Общи условия за закупуване на билет за ферибот

Описание на предлаганите услуги

Ферботни резервации.

Закупуване на фериботни билети за превоз на лекотоварни и товарни автомобили за сметка на клиента.

 

Обслужвани релации:

Calais (France) – Dover (England) – фериботна компания P&O

Dover (England) - Calais (France) – фериботна компания P&O

Dover (England) - Dunkerque (France) – фериботна компания DFDS

Dunkerque (France) - Dover (England) - фериботна компания DFDS

Dover (England) - Calais (France) – фериботна компания DFDS

Calais (France) - Dover (England) - фериботна компания DFDS

 

 

Обявени цени на услугите и валута, в която са калкулирани, също и дължими данъци и такси от клиентите

 

Дължина на автомобила

P&O

6,01 – 8,00 метра

210 лева без ДДС

8,01 – 12.5 метра

315 лева без ДДС

12,51 – 18,5 метра

384 лева без ДДС

АДР товар клас 1-6 и 8-9

30 лева без ДДС

АДР товар клас 7

200 лева без ДДС

Втори шофьор (пасажер)

Не се доплаща

 

Дължина на автомобила

DFDS

6.01 – 8,00 метра

210 лева без ДДС

8,01 – 12.00 метра

315 лева без ДДС

12.01 – 18.00 метра

384 лева без ДДС

АДР товар клас 1-6 и 8-9

30 лева без ДДС

Втори шофьор (пасажер)

30 лева без ДДС

 

Цените са в български лева без ДДС

За български ЧЛ и ЮЛ се начислява 20% ДДС

За регистрирани извън България ЮЛ - не се начислява ДДС, трансферирана цена в Евро по курс на БНБ (1,95583)

 

Политика за отказ на картодържател от направена поръчка (срок, неустойки)

При направено плащане клиента може да се откаже от покупката в срок от 14 календарни дни, но само в случай, че фериботната резервация не е използвана. Сумата ще бъде върната към същата сметка, от която е получено плащането.

 

 Политика за предоставяне на билети (услуги) 

Фериботните билети (резервации) са под формата на референтен номер, който се изпраща на клиента чрез електронна поща. В случай на технически проблем, заради който не може да бъде изпратена електронна поща, фериботната резервация може да бъде предоставена чрез телефонен разговор или друг комуникационен канал, но след отстраняване на техническите проблеми, задължително трябва да бъде изпратен и чрез електронна поща.

 

 Политика за връщане на билети (услуги)

При направено плащане клиента може да се откаже от покупката в срок от 14 календарни дни, но само в случай, че фериботната резервация не е използвана. Сумата ще бъде върната към същата сметка от която е получено плащането.

 

Политика за възстановяване (частично или пълно) на суми

Заявка за възстановяване на суми се изпраща само от електронната поща която е посочена при първоначалната заявка за фериботна резервация. В Електронното писмо трябва да се съдържа следната информация - причината за искане за връщане на средства и пълният номер на фериботния билет (референция). След проверка с фериботната компания, ако резервацията не е използвана, сумата се възстановява в пълен размер след прихванати банкови такси в срок от 5 работни дни.

 

Други политики – наши изисквания и условия

Деламод България ООД не е отговорна за грешно предоставени данни за номер на автомобил/ремарке от клиента.

Издава се фактура за всяка направена покупка в срок от 5 работни дни, считано от датата на плащането, която се изпраща по електронна поща.

 

Service Image: 
нагоре