Обратната логистика – специфика, предизвикателства, значение | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Обратната логистика – специфика, предизвикателства, значение

Обратната логистика – специфика, предизвикателства, значение

Обикновено обратната логистика се свързва с връщането на клиентите на дефектни стоки. Но на практика тя обхваща много повече дейности, свързана е и с управлението на изтеглените от търговската мрежа продукти, с рециклируемите материали и др.
Дейностите на обратната логистика, осъществявани от Деламод България, обхващат управлението на върнатите продукти, ремонтиране и рециклиране, преопаковане.

Особеностите на обратната логистика

Обратната логистика има своята специфика, която се изразява в следното:

  • прогнозирането на дейностите в тази област е по-трудно
  • жизненият цикъл на продуктите е по-сложен
  • качеството на продуктите не е еднородно
  • често опаковките на продуктите са повредени

Затова в Деламод България задачите на обратната логистика се поемат от старши управленски персонал, за да може проблемът с всеки товар или единица стока да бъде решен адекватно.

Обратната логистика е свързана с рискове от замърсяване на околната среда

При изхвърлянето на дефектни продукти и повредени опаковки рисковете от замърсяване на околната среда са големи. Все пак степента на рисковете зависи от естеството на товарите. Например в областите, в които се работи с хартия, за отпечатване на книги, картички, каталози, над 20% от всички продукти пуснати на пазара се връщат на продавача. Друга област, в която може да има намаляване на търсенето с всяка седмица е търговията с техника и електроника.

Деламод България предлага на клиентите си решения на обратна логистика с оптимални маршрути и бързи доставки. Колкото по-дълго товарите и стоките се транспортират до дестинацията за продажба и обратно, толкова по-силно се отразява това на цените им. Деламод България разработва решения за съкращаване на сроковете на транспорт, за да може клиентите да имат повече време на разположение, за да могат да намерят възможности за реализиране на върнатите продукти например на други пазари. Много продукти могат да се преработят или усъвършенстват и отново да се предложат на пазара. Така с бързите логистични услуги на Деламод България за обратна логистика фирмите могат да намалят загубите си и да реализират допълнителни печалби.

Фирмите производители все по-ясно осъзнават необходимостта от обратна логистика

Доскоро много фирми, особено тези, предлагащи продукти на електрониката, не отдаваха достатъчно внимание на обратната логистика. С помощта на фирми като Деламод България и благодарение на съвместния опит в логистични превози за електроника и обработването на върнати продукти, предлагането на компенсации, преработването на продукти, все повече клиенти осъзнават значението на този вид логистика и на управлението на обратната верига за цялостната си дейност, за репутацията си и за намаляването на загубите си.

Видовете дейности в обратната логистика

Можем да откроим два основни вида обратна логистика:

  • управление на върнати продукти – с получаване и обработване на върнати продукти
  • управление на доставки на резервни части – за ремонтиране на дефектни продукти

Деламод България сътрудничи със своите клиенти за осъществяване и на двата вида дейности.

Значението на обратната логистика за поддържане на бранда на фирмите

С ефективна и бърза обратна логистика логистичните фирми като Деламод България допринасят за подобряването на отношението на клиентите към продуктите на производителите и търговците, тъй като клиентите разбират, че рисковете при покупки се намаляват, че фирмите са отговорни и държат да работят за удовлетворението им от предлаганите продукти.

Service Image: 
нагоре