Начисляване на ДДС при транспортни услуги за международни превози на стоки | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Начисляване на ДДС при транспортни услуги за международни превози на стоки

Начисляване на ДДС при транспортни услуги за международни превози на стоки

Клиентите на Деламод България могат да получат разнообразна информация от сайта ни. Целта ни е да помогнем за техния информиран избор на транспортни услуги, в който ще им помогнат и нашите специалисти. Един от въпросите, които интересуват клиентите на Деламод, е въпросът за стойността на ДДС, когато правят заявки за международни превози и за вътрешнообщностен транспорт в ЕС. Тук ще предоставим отговор на въпроса.

Прилагането на ДДС става според критерии

Критериите, използвани за определяне на ДДС, са според групите, в които са разделени транспортните услуги според ЗДДС. За всяка група се прилага различна данъчна ставка. Затова е важно да се познават критериите за определяне на ДДС, за да се приложи правилната ставка.

Превозите на стоки са в категорията на услугите

Тъй като превозите на стоки представляват услуги, за тях се прилагат разпоредбите, отнасящи се за облагането с ДДС на услуги. При международни превози и превози в границите на ЕС се прилагат специални правила за облагане.

Как се доказва транспортната услуга
За доказване на транспортната услуга и прилагането на съответната данъчна ставка  клиентите на Деламод България трябва да притежават следните документи:

  • фактура, издадена на купувача, в която е посочена стойността на транспортирането до крайната дестинация
  • транспортен документ, който трябва да доказва, че клиентът е изпращачът на стоките, и че купувачът е получателят
  • копия от следните документи: от митнически декларации за износ и внос; в тези документи не е задължително клиентът да е посочен като износител или вносител, а е достатъчно да е посочен като получател или изпращач

Определяне на транспортните услуги като международни

Съгласно ЗДДС, член 30, международните транспортни услуги се определят като транспорт от:

  • територията на една страна в ЕС до територията на друга държава-членка и до трета страна или територия
  • от дадена страна до трета страна или територия
  • от трета страна или територия до дадена страна
  • както и между две места, разположени на територията на дадена страна, когато такъв транспорт е част от транспорт съгласно предните два вида

Да обобщим: при транспорт, който пресича някоя от границите на ЕС, се прилагат правилата и ставките за международен транспорт.

Облагане с ДДС при международни превози

Ставката за ДДС е нулева, независимо какъв статут има получателят, дали е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.

Определяне на транспортните услуги като вътрешнообщностни

Превозите на стоки се определят като вътрешнообщностни, когато се извършват в рамките на територията на ЕС, между страни-членки, с пресичане на границата между двете страни, ако са съседни, или през други страни-членки, ако не са съседни.

Облагане с ДДС при вътрешнообщностни превози

При този вид превози е от значение дали получателят е местно данъчно задължено или данъчно незадължено лице, чуждестранно данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Само за местни данъчно задължени лица се начислява ДДС. За другите лица се натрупва облагаем оборот в другата страна.
Ставката на ДДС за местни данъчно задължени лица е 20%.

Service Image: 
нагоре