Начини за намаляване на цените на логистичните превози | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Начини за намаляване на цените на логистичните превози

Начини за намаляване на цените на логистичните превози

Намаляването на цените на превозите е задача, която си поставят водещи логистични компании като Деламод България, за да осигурят превози на по-евтини цени за своите клиенти. Това е особено важно за търговци, които поддържат вериги за доставки, но е предимство и за всички останали клиенти.

Ето основните начини, по които може да се достигнат по-евтини цени за транспортиране на стоки и товари. С прилагането на тези методи в практиката на логистичните компании се постигат добри резултати.

По-малко превози с въздушен транспорт

Това е най-скъпият транспорт, който е неизбежен избор при спешни превози. Но когато сроковете за транспортиране не са експресни, могат да се предложат маршрути с автомобилен и воден транспорт. Най-евтин е водният транспорт, затова при достатъчно големи срокове предлагаме на търговците превози по море. Така освен евтината цена на самия транспорт клиентите получават допълнително предимство с транспортиране на големи обеми от стоки и товари наведнъж.

Когато е възможно, Деламод България предлага интермодални решения, включващи въздушен и автомобилен транспорт. Така се постигат по кратки срокове на превози, а с включването на автомобилен и морски транспорт се понижават общите цени на интермодалните решения.

Обединяване на услугите с услугите на други логистични фирми

Това е начин, който Деламод Груп  използва отдавна, като част от голямата мрежа логистични фирми, обединени под името Деламод. Така могат да се комбинират маршрути и превози с другите фирми от мрежата на Деламод, така че всяка фирма от мрежата да поема доставките до крайните дестинации в своята страна. Персоналът на всяка фирма от групата Деламод е запознат много добре с транспортната мрежа на своята страна, затова поемането на превози в страната на фирмата от групата допринася за по-кратки маршрути и следователно по-евтини цени.

Предлагане на складове като центрове за дистрибуция

Деламод България предлага складове за стоки на клиентите си. В тях са осигурени условия за складиране на различни видове стоки. Важен фактор за намаляване на транспортните разходи е изборът на места за складове в ключови дестинации, до които типично има търсене на най-много превози. Така се намаляват разстоянията за превозите и следователно общите транспортни разходи.

Този метод е особено благоприятен за клиенти, които поддържат вериги за доставки и трябва да имат наличности от стоки, попълвани редовно. Комбинирането на този метод с консолидирането на товари в големи пратки е още по-икономично решение за намаляване на общите разходи за транспортиране.

Service Image: 
нагоре