Морски FCL транспорт | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Морски FCL транспорт

Морски FCL транспорт

Още от 1970-те години контейнерните превози получават голяма популярност. Тя расте и до днес – контейнерните превози са най-често използваните транспортни решения не само от клиентите на Деламод България, но и в световен мащаб.

Предимствата на морския FCL транспорт

Морският транспорт е предпочитан заради евтините цени. С превозите в FCL контейнери Деламод България предлага изгодни решения за клиенти, които искат стоките им да бъдат превозени в отделен контейнер, без да се групират с пратки на други клиенти. При FCL превозите не е необходимо клиентът да има достатъчно стоки или товари за запълване на целия обем на контейнера. Обемът може да е до половината или дори до една четвърт от общия обем на контейнера.

Контейнерите се товарят и разтоварват лесно, тъй като са със стандартни размери. Вътрешното пространство на контейнера се товари на рампа или/ и с мотокар. А товаренето им от дока на кораба се извършва с кранове, така че и товарите с голямо тегло не са проблем за това, а и самото товарене се извършва бързо.

Още едно предимство на контейнерния транспорт, което дава възможност на Деламод България да транспортира големи обеми стоки в FCL контейнери, е големият капацитет за товари при тези превози. Така може да се удовлетвори голямото търсене на FCL превози.

Застраховките при FCL превози са по-ниски

При този вид морски контейнерни превози застраховките LCL или FCL контейнер е еднавка – между 3-3,5 %.

Кога обемът на стоките и товарите е подходящ за FCL превози

Стандартните контейнери, използвани в морския транспорт, са 20DV (DC) /  40DV (DC) / 40HC контейнери. 20 футовите събират оптимално между 26-29 куб.м в зависимост от стоката. 40-футовите събират между 56-68 куб. м оптимално.

Когато вашите стоки или товари са с обем най-малко достатъчен за запълване от половината обем на контейнера, Деламод България ще ви предложи FCL контейнерни превози.

Какъв контейнер да изберете

При избора на контейнери Деламод България ще ви окаже помощ и ще ви насочи според спецификата на товара или товарите ви. Освен затворени контейнери използваме и такива, които са отворени отгоре, както и други контейнери. При избора ще ви уведомим и за цените за превози с различните видове контейнери, за да вземете предвид всички фактори и да направите най-подходящия за вас избор.

Как се извършва консолидирането в FCL контейнери

Консолидирането на пратките на отделните клиенти в FCL контейнери се извършва лесно, тъй като в един контейнер се поставят стоки или товари само на един клиент. Когато спецификата на товарите на клиента е такава, че трябва да се предпазят от счупване и нараняване, между отделните товарни единици се поставят уплътняващи материали.

Съчетаване на морския FCL транспорт с друг вид транспорт

Деламод България ви предлага и съчетаване на морския транспорт с FCL контейнери с друг вид транспорт, най-често автомобилен. Така се получават така наречените мултимодални решения. При тях се съчетават най-често два вида транспорт, за постигане на по-бързи превози.

Когато изберете превози от врата до врата, автомобилните превози ще бъдат използвани за транспортиране до контейнерния терминал в пристанището, което ще бъде началната точка на FCL превозите, до контейнерния терминал в пристанището, което ще бъде крайната дестинация за тях.

Service Image: 
нагоре