Международен транспорт на животни | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Международен транспорт на животни

Международен транспорт на животни

Деламод България ви предлага удобство и конкурентни цени за международен транспорт на животни – селскостопански, за изложби, за състезания и други.

Ние ще подготвим всички необходими документи за транспорта

Изискваните документи за транспортиране на животни в чужбина са специфични и много на брой. Деламод България ще изготви всички необходими документи за вашите животни. Ние притежаваме лиценз за транспортиране на животни през граница и сме запознати с процедурите за подаване на искания и получаване на документи за различни видове животни.

Условия за удовлетворяване на физиологичните нужди на животните

При международния транспорт на животни от Деламод България ние ще осигурим всички необходими условия за удовлетворяване на физиологичните им нужди по време на пътуването. Така вашите животни ще се чувстват удобно и продължителното пътуване няма да им се отрази неблагоприятно.

Услуги от врата до врата при транспорта на животни

За по-голямо удобство ви предлагаме и услугата транспорт от врата до врата. Така ще ви спестим и ангажимента да доставите животните до нашия офис. При вземането ще осигурим клетки за животните, ако е необходимо.

Ако изпращате животни с цел продажба, използвайте наложен платеж

Ако животното или животните ще пътуват до купувач на тези животни, Деламод България ви предлага и осигуряване на наложен платеж. Купувачът ще заплати цената на животното или животните при получаване.

Специализираните автомобили за транспорт на животни

Деламод България разполага със специализирани автомобили. Те са оборудвани така, че да осигурят максимален комфорт за превозваните животни. В тях се поддържа постоянна оптимална температура. Независимо от сезона животните ще бъдат в подходяща среда, с подходяща температура и в студ, и в горещини.
Освен това се осигурява необходимата настилка, клетки, както и приспособления и аксесоари, за да могат животните да спят в удобство, да се раздвижват и да понесат пътуването без проблеми.

Автомобилите на Деламод България са снабдени с необходимите сертификати за транспорт на животни.

Придружаване на животните от опитни специалисти на Деламод България

По време на дългото пътуване животните се придружават от специалисти от Деламод България, които имат опит в грижите за животни и поддържане на условията за тях.
Придружаващият животните персонал ще се грижи за храненето на животните и по време на спиранията ще разхожда животните от видовете, които имат нужда от редовни разходки.

Ще ви предложим подходящи решения за едри животни

При необходимост от международно транспортиране на много едри животни Деламод България ще ви осигури необходимите условия за превоза им. Обадете ни се, за да обсъдим размера на животното, нуждите му, и ще ви предложим подходящото решение.

Транспорт на селскостопански животни

При международното транспортиране на животни за нуждите на селското стопанство ще ви предложим подходящ транспорт и транспортни средства за партидата животни. Ще обсъдим с вас вида на животните, броя им, както и необходимите условия, и ще ви предложим оферта с всички необходими данни за услугата, включително автомобилите, условията за комфорт, както и срока за транспорт.

Транспорт на животни за изложби и състезания

При международното транспортиране на животни с цел участие в изложби или състезания ще спазим всички изисквания за условията, които трябва да бъдат осигурени на животните.

Service Image: 
нагоре