Международен сухопътен транспорт от и до България | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Международен сухопътен транспорт от и до България

Международен сухопътен транспорт от и до България

С развитието на автомобилния транспорт сухопътните превози стават все по-предпочитани, защото можете да използвате редовни групажни линии и експресен транспорт. За изпращане на товари до други страни в Европа, както и пратки до България, Деламод България е специализиран достовчик на транспортни услуги.  Възможоностите за вземане от адрес и доставка до адрес позволяват товарите да достигнат директно до складове, магазини, офиси и други точки във всяка страна.

Улесняване на доставките чрез крос докинг в Будапеща, Унгария

Извършването на крос докинг се състои в преразпределението на товари от пратки, например ако голяма пратка трябва да се раздели на няколко по-малки, за изпращане до няколко страни от крос докинг центъра в Будапеща. Тази възможност се използва и при изпращане на пратки от България до други европейски страни и при изпращане на пратки от други страни до България с превозите на Деламод България. Централното разположение на Будапеща е благоприятно за осъществяване на крос докинг и съкращаване на времето за доставки. С изпращането на големи пратки, обединяващи товари или стоки на различни клиенти, спестява на тези клиенти чакането, докато съберат достатъчни количества за индивидуални пратки. А от крос докинг центъра в Будапеща обединяването е отново по дестинации, така че и тук се избягва чакане.

Специалистите от Деламод България съгласуват времето на пристигане на пратките и времето на изпращане на новосформираните пратки. Това време е минимално, без да се налага товарите да се складират преди да се прегрупират в нови пратки.

Сухопътен транспорт за бързооборотни товари

Бързооборотните товари са уязвими при неспазване на определени температури. Затова и транспортните средства трябва да са специализирани, за да ги превозват, а сроковете за доставяне трябва да са максимално съкратени.

Деламод България извършва сухопътни превози на бързооборотни товари със специални хладилни камиони. В тях се поддържат необходимите температурни стойности. А изборите на най-кратките възможни маршрути, както и пестенето на време с крос докинг, съкращават до възможно най-късите периоди сроковете за доставяне до крайните дестинации в други европейски страни или до България.

Сухопътни превози за клиенти на електронни магазини

Електронната търговия се разраства. Все повече българи купуват стоки не само от български онлайн магазини, но и от онлайн магазини в другите страни. Деламод България извършва сухопътни превози с групажни линии от всички европейски страни, с които закупени от чуждестранни онлайн магазини стоки достигат до България.

Доставки със сухопътен транспорт до и от европейски страни и Близкия Изток

Използвайте редовните сухопътни превози на Деламод България до и от следните страни: Австрия, Швейцария, Италия, Дания, Швеция, Бенелюкс, Черна гора, Косово, Македония, Латвия, Литва, Естония, както и до другите европейски страни. Освен това ви предлагаме сухопътни превози до Иран, Азербайджан, Узбекистан и други близкоизточни страни.

Митническо представителство за доставки до и от страни извън ЕС

Допълнителните услуги включват митническо представителство, когато сухопътните доставки се извършват до и от страни извън ЕС: митническо оформяне, складиране, оформяне на транзитни документи и преминаване през митническите процедури с помощта на екип на Деламод България с опит в тези процедури. Честите изменения в правилата за митническо представителство няма да представляват трудност, когато изберете представителство чрез наш екип.

Service Image: 
нагоре