Логистични решения за електроника и техника | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Логистични решения за електроника и техника

Логистични решения за електроника и техника

Производителите и дистрибуторите на електроника и битова техника имат нужда от специализирани логистични решения. Тези решения са съобразени с размерите на битовата техника, както и на спецификата на логистиката на електроника и електронни компоненти. Превозите на такива стоки се извършват при условията за транспортиране според особеностите и видовете им.

Видове електронни компоненти и продукти, за които Деламод България предлага специализирана логистика

 • измервателни прибори – осцилоскопи, генератори, мултимери
 • дисплеи – LED и LCD
 • инструменти
 • електровакуумни прибори
 • радиочестотни устройства
 • транзистори, интегрални схеми
 • батерии
 • акумулаторни батерии
 • сензори
 • трансформатори
 • GPS системи

Решения за международни превози на електроника и битова техника

 • Превози от врата до врата
 • Оформяне на митнически документи при необходимост
 • Пълни логистични решения, включително и за ремонти
 • Система за управление на доставките
 • Възможност за проследяване на превозите
 • Логистика на големи уреди
 • Логистика на концертно оборудване
 • Логистика на копирни машини
 • Логистика на офис продукти за цифрови изображения
 • Логистика на медицинска електроника
 • Логистика на банкомати и др.

Видове транспортни услуги за логистика на електроника и битова техника

 • Сухопътен транспорт
 • Морски транспорт
 • Въздушен транспорт
 • Групажни услуги

Допълнителни логистични услуги

 • Със съвременната техника за обезпечаване на товарите можете да следите състоянието им по всяко време.
 • Независимо дали изпращате уреди, резервни части и др., сроковете за достигане на пратките ви до дестинациите им ще бъдат спазени.
 • Разполагаме с технически специалисти, които да се грижат за достигането на пратките ви до дестинациите в изправност.
 • Ако дадени уреди или части се окажат дефектни, организираме вземането им и връщането им обратно. Това се нарича обратна логистика.
 • Предлагаме вземане на стари уреди, които трябва да се предадат за вторични суровини.
 • Предлагаме услугата връщане на уреди и части на производителите.
Service Image: 
нагоре