Логистични решения | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Логистични решения

Логистични решения

Деламод България предлага на своите клиенти:

 • Комплексни логистични решения - от приемане на поръчката до доставката и от индивидуалните пратки до масовата дистрибуция
 • Разработване на  индивидуални решения за цялата дистрибуторска верига
 • Идеално синхронизирана транспортна мрежа, гарантираща предимство през конкуренцията
 • Складови решения - интелигентна складова логистика, гарантираща оптимални нива на стоковите запаси и бързо разпределение на стоките

 

Управление на дистрибуторска верига

Деламод България се ангажира с цялата логистична и дистрибуторска верига на нашите клиенти по вътрешните доставки и международните превози:

 • обработка на товара
 • складиране
 • транспорт
 • дистрибуция
 • обмен на информацията

Нашите експерти изготвят за всеки отделен клиент професионални анализи, след което внимателното планират и разработват решения за дистрибуторската мрежа.
Клиентите следят и участват активно в целия процес на изграждането и управлението на дистрибуторската верига.

 

Материално-техническо обезпечаване

За предлагания от Деламод България групажен транспорт до Англия, Балтийските държави или Германия разполагаме със системи за проследяване на пратките и софтуерните инструменти осигуряват максимална прозрачност на действията. Благодарение на това вие получавате:

 • постоянна информирмация за статуса на превозите
 • бърза информация при форсмажорни обстоятелства
 • изчерпателна справка за разписките за предаване на пратката и прилежащите сметки
 • известие за промените в статуса на пратките 

 

Складиране и изпълнение на поръчките

Ние предлагаме пълна гама от услуги свързани с обработката на поръчки. Наемането на външен изпълнител за вашата складова логистика и дейността по изпълнението на поръчките ще увеличи вашата гъвкавост и ефикасност, което ще ви позволи да се концентрирате върху основната си дейност.

Оптимизирането на комуникацията с бизнес партньорите и клиентите е сред водещите приоритети в нашата логистична дейност, което оптимизира извършваните услуги по групажен транспорт до Италия, Франция, Скандинавските страни и другите дестинации.

Деламод България работи със система за електронен обмен на данни, което подобрява ефективността и качеството на предлаганите логистични услуги по складирането и изпълнението на поръчките. Предимствата в нашата работа са следните:

 • улеснен пренос на информация и документи 
 • спестяване на време и ресурси за попълване на документи
 • не се налага повторно подаване на веднъж въведена информация в системата
 • бързо и прецизно обработване на получените поръчки
 • възможност за бърза отчетност и справки по поръчката
 • защита и поверителност на съхраняваната информация

 

Производствена логистика

В индустриалното производство своевременното снабдяване с компоненти или отделни части е важен фактор за ефикасността. Деламод България осигурява на своите клиенти идеално планиране, управление и поддържане на транспорта, както и складирането на гориво, поръчани части, резервни части и готови продукти. С извършваните дейности по производствена логистика помагаме при:

 • процеса на доставка на суровини, материали
 • складирането им, както и транспорта им до нужните места
 • доставка на готовата продукция до крайните клиенти и потребители в съответствие с техните изисквания и потребности
 • предаване, съхраняване и преработване на информация

 

Входяща логистика

Деламод България осъществява входяща логистика, с което осигурява на своите клиенти:

 • доставка навреме на нужните за производство материални запаси
 • минимизиране на транспортните и складовите разходи
 • обезпечаване на ритмичността на производствения процес
 • безпроблемно изпълнение на основната им дейност

 

Изходяща логистика

С помощта на Деламод България, вашата готова продукция винаги ще бъде доставена навреме до клиентите. Вие може да разчитате на нашия професионален опит за:

 • планиране на процеса на реализация на продукцията
 • обработката и изпълнението на заявките
 • организиране и осъществяване на контрол на транспорта
 • определяне на оптималния ниво на складовите запаси
 • съблюдаването на точките и датите за заявка и тяхното изпълнение
Service Image: 
нагоре