Логистичен аутсорсинг от Деламод България | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Логистичен аутсорсинг от Деламод България

Логистичен аутсорсинг от Деламод България

Защо да възложите логистичните си дейности на нас

Използването на логистичен аутсорсинг, който ние от Деламод България предлагаме, ви носи много предимства и улеснения. Независимо дали сте производствено или търговско предприятие, фирма от сфера несвързана с производството, или друга фирма, с възлагането на вашите логистични дейности на Деламод България улеснявате своята дейност по следните начини:

  • Оставяте изпълнението на логистичните ви дейности на нас и се съсредоточавате върху основните дейности на вашето предприятие или фирма
  • Спестявате си трудностите при логистични дейности, когато трябва да се достигнат трудно достъпни ваши доставчици или клиенти
  • Постигате икономии по отношение на логистичните ви разходи, тъй като използвате нашите професионални услуги и разчитате на нашия професионализъм

 

Логистичен аутсорсинг от Деламод България – гарантиран опит, договори за аутсорсинг, качество и изпълнение на стандартни и специфични услуги
Деламод България е компания, специализирана в извършването на логистични дейности, свързани с групажен транспрот до Англия, Франция и дpуги дестинации в Европа и цял свят. Ние имаме дългогодишен  опит в тази област. Предлагаме ви договори, в които са включени параметрите за логистичните услуги и споразумение за качеството на тези услуги. Услугите, които предлагаме, са гъвкави и отговарят на нуждите ви. Освен това предлагаме и специфични услуги, от които можете да се нуждаете.

 

Логистичните услуги на Деламод при договор за аутсорсинг
Нашата цел е да доставим вашите продукти, запазвайки качествата им, в необходимия срок и на точното място. Ние спазваме всички тези условия, за да осигурим получаването на продуктите ви от получателите, клиенти и други, бързо, надеждно и в добро състояние. Тези са основните изисквания, които спазваме, за да осигурим гладкото функциониране на вашия бизнес и запазването на конкурентноспособността ви в дадената област. 

Нашият подход при осигуряването на логистични решения при сключен договор за аутсорсинг е да интегрираме всички звена във веригата за логистични услуги, като ги организираме в единна система, пряко управлявана по отношение както на материалните, така и на информационните потоци. Резултатът е минимални загуби на време и ресурси и следователно голяма ефективност.

Минималните загуби на време и ресурси са резултат от намаляването на запасите ви от поръчки за доставки на ваши продукти. Така можете да разширите производството си, да постигнете по-голяма гъвкавост и да намалите производствените си разходи. Това отново предлага предимства, които ви гарантират по-голяма конкурентноспособност.

Благодарение на аутсорсинга на логистични услуги вие ще превърнете логистичните си разходи от постоянни в променливи, което ви гарантира икономии. Чрез аутсорсинга ще е необходимо да правите плащания само за конкретните логистични услуги, не заплащане на разходите за складове, за оборудването в складовете, за транспортните средства, които ще се използват.

С логистичния аутсорсинг ще можете да се възползвате от специфични услуги, които предлагаме. Ако разработвате нови пазари и е необходимо продуктите ви да достигнат до труднодостъпни клиенти или доставчици, ще ви предложим пласментен франчайзинг. При този вид услуга, получателят на франчайзинга ще има правото само да разпространява стоките и услугите произвеждани от вас като франчайзодатели.

Деламод България предлага аутсорсинг на логистични услуги на съвременно ниво
Аутсорсингът на логистични услуги е съвременно решение за компаниите, които трябва да решат проблемите си за доставки на стоки и услуги, да запазят и подобрят конкурентноспособността си в условията на пазарна икономика, с логистични услуги с минимални рискове. Ние ви осигуряваме съвременни решения, които отговарят на всички ваши нужди.

Чрез възлагане на аутсорсинг услуги на Деламод България вие постигате съкращения на разходите си и на оборотния си капитал. 

Ще увеличите конкурентноспособността си, като подобрите качеството на продуктите и услугите, достигащи до клиентите ви в добро състояние и в кратки срокове.

Аутсорсингът, предлаган от Деламод, ще намали рисковете ви. Ние се придържаме към съвременното правило, че трябва да ви осигурим функционирането на добър бизнес, с минимални рискове .

 

Свържете се с нас относно предлагания от Делмод България логистичен аутсорсинг.

Деламод България ООД

info.bg@delamode-group.com

Service Image: 
нагоре