Логистика на групажни пратки | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Логистика на групажни пратки

Логистика на групажни пратки

Групажните пратки предлагат удобство за изпращане на малки по обем партиди от товари, без да се налага да се заплаща за използване на незапълнено до капацитета транспортно средство, или да се изчака до запълването на транспортно средство и така да се губи време.

За групажни пратки можете да използвате нашите седмични групажни линии. До близките на България страни и страните, с които се извършва оживена търговия, предлагаме и по-често извършван групажен транспорт. Нашите групажни линии се обслужват от служители на Деламод България, които имат солиден опит в маршрутите, обслужвани за групажен транспорт.

Изготвяне на оферти за логистика на групажни пратки

 • След запитване ще получите оферта, изготвена от Деламод България, в съответствие с нуждите и изискванията ви.
 • Ще ви предложим и застраховка на товарите, които ще бъдат включени в пратката.
 • Ако се нуждаете от вътрешно транспортиране както в България, така и в дестинацията на пристигане на групажните пратки, Деламод България ще ви предложи и тази допълнителна услуга.

Осигуряване на транспортиране на групажни пратки

 • За проследяване на пратките по време на транспортирането ще ви предложим нашите модерни системи за мониторинг.
 • Осигуряваме камиони с хладилни агрегати, ако е необходимо транспортиране на пратки със стоки, нуждаещи се от поддържане на специален температурен режим.
 • Извършваме групажни пратки на опасни товари, в съответствие с Европейската спогодба АДР.
 • Предлагаме скоростен групажен транспорт, чрез който пратките ви могат да достигнат до крайната дестинация в съкратени срокове.

 
Дестинации, до които Деламод България предлага транспортиране на групажни пратки

За да отговори на нуждите от транспортиране на товари както в страната, така и до и от съседните страни и страните от Европейския съюз, Близкия и Далечния Изток и др., Деламод България извършва логистика на групажни пратки за следните страни:

 • Балтийските страни – Естония, Литва, Латвия, а оттам и до Финландия и Русия. Деламод има предимството да е една от първите компании, използващи крос-докинг в Будапеща, Унгария, за групажен транспорт до балтийските страни.
 • Скандинавските страни – Швеция, Норвегия. За групажния транспорт до скандинавските страни важна роля играе сътрудничеството на Деламод България с фирмата Bring Cargo International. Започнахме сътрудничеството си с тази логистична фирма, клон към Норвежките пощи, през 2014 г. Bring Cargo International е една от водещите фирми, извършващи логистични услуги за Скандинавския регион.
 • Турция, Гърция, Македония, Албания, Косово, Румъния, Унгария, Полша, Армения. От тези страни можете да изпращате пратките до други страни в съответния регион. Например от Албания можете да изпращате пратки до други страни, разположени в Западнобалканския регион.
 • Италия, Испания, Германия, Англия, Франция, Белгия, Холандия, Люксембург
 • Страните от Близкия Изток, включително Иран, Ирак, Египет, Израел, Сирия, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и др. Групажните услуги се предлагат на дневна база.
 • Страните от Далечния Изток – Китай, Япония, Тайван и др. За групажните услуги до и от тези страни работим в сътрудничество с Cargo Services Far East.
 • Малта, а от там и до Либия

 

Service Image: 
нагоре