Логистика за минната промишленост, добива на нефт и газ | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Логистика за минната промишленост, добива на нефт и газ

Логистика за минната промишленост, добива на нефт и газ

Деламод България осъзнава, че доставките за нуждите на минната промишленост, както и за добива на нефт и газ, са голямо предизвикателство. Ние приемаме това предизвикателство и предлагаме транспортни решения за фирмите в тези отрасли.

Пред фирмите в областта на минната промишленост и добива на нефт и газ стоят трудни задачи:

  • те се нуждаят от специално, тежко и обемисто оборудване
  • оборудването и материалите трябва да се доставят до отдалечени, изолирани дестинации
  • тъй като тези дестинации са в райони, които не са разработени, транспортната инфраструктура в тези райони липсва
  • доставките на оборудване и материали трябва да са непрекъснати, тъй като всяко прекъсване води до загуби за съответната фирма

Допълнителни трудности в съвременната обстановка за логистични услуги
В съвременната международна обстановка съществуват редица допълнителни трудности, с които трябва да се справят логистични фирми като Деламод България:

  • повишаващи се цени на логистичните услуги за секторите на минното дело и добива на нефт и газ – те са свързани с увеличаване на разстоянията до нови райони на изследване, които са все по-отдалечени, и съответно се повишават общите цени на превозите
  • увеличени периоди за доставки – и те се дължат на гореспоменатия фактор, тъй като с разработването на все по-отдалечени райони се увеличават и периодите за доставяне на оборудване и материали

С Деламод България няма да се сблъскате с трудности при планирането на доставките

Навременните доставки на оборудване и материали са резултат от правилно планиране. При фирмите, които работят отделно, без изградени партньорски мрежи с логистични фирми в други страни, често възникват трудности при планирането на доставките.
Деламод България има изградена мрежа с партньори от други страни, което ни дава възможност да планираме доставките без трудности.

С Деламод България няма да се сблъскате с още един проблем – презапасяването с оборудване и материали

Когато доставките на оборудване и материали до райони, в които се извършват проучвания за нуждите на минното дело и добива на нефт и газ, са недостатъчно редовни, проучвателните фирми се презапасяват с оборудване и материали. Това причинява неудобства поради необходимостта от складиране и съхраняване на излишъците.
С редовните доставки на Деламод България ще избегнете неудобствата, които причинява такова презапасяване.

Предимствата на Деламод България ще ви дадат възможност да се съсредоточите върху вашия бизнес и проучвания

С Деламод България можете да сте спокойни за условията, сигурността и навременността на доставките на оборудване и материали. Можете да оставите грижите за доставките си на Деламод. Така ще можете да отделите пълното внимание на вашите проучвания.

Допълнителни услуги на Деламод България

Освен доставките на оборудване и материали Деламод България ви предлага и още:

  • решения за складиране
  • решения за доставяне на оборудване до и от фабрики и докове

Service Image: 
нагоре