Логистика за корпоративни мероприятия | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Логистика за корпоративни мероприятия

Логистика за корпоративни мероприятия

Корпоративните мероприятия изискват сериозна подготовка и планиране. Те са свързани и с превози на материали и оборудване – различни ресурси като канцеларски и офис материали, офис и осветително оборудване, и други. За транспорт на необходимите ресурси за корпоративни мероприятия от всякакъв мащаб се грижи Деламод България. Нашите специалисти имат опит в логистиката за корпорации, организиращи мероприятия в различни дестинации, включително в различни европейски страни.

Логистика както за непроизводствени, така и за производствени корпорации

Както непроизводствените, така и производствените корпорации организират своите корпоративни мероприятия. Към първия вид спадат финансовите холдинги, които имат нужда главно от офис техника, рекламни и канцеларски материали, както и от закуски и кафе и чай за почивките. Производствените корпорации организират своите мероприятия във връзка с процеса на производството и маркетинга на продуктите. В зависимост от типа на корпорацията, организираща съответното мероприятие, Деламод България предоставя необходимите транспортни средства и логистични услуги за обезпечаване на провеждането на това мероприятие.

Логистика за корпорации с различен обхват

Деламод България предлага транспорт на ресурси за мероприятия за корпорации от различен мащаб:

 • регионални
 • междурегионални
 • национални
 • международни

В зависимост от това, в кои дестинации се организират международните мероприятия, Деламод България си партнира с логистични фирми от тези страни за транспорта на необходимите ресурси за всяко мероприятие, както и складирането им за известен период, когато се налага това.

Логистика на различни товари според характера на корпоративното мероприятие

Според това, какъв е характерът на корпоративното мероприятие и сферата, в която работят участващите, необходимите материали и оборудване са различни:

 • офис техника
 • осветителна техника
 • канцеларски материали
 • брошури и флаери
 • информационни материали за раздаване
 • материали за видео прожекции
 • дрехи
 • мостри
 • закуски
 • различни продукти на дейността на съответните фирми и други.

За всички ресурси, необходими за даденото корпоративно мероприятие, Деламод България предлага и опаковане и транспорт с групажни линии за малки количества ресурси или комплектни превози, когато клиентът желае ресурсите му да се транспортират отделно от товари на други клиенти.

Доставки на материали и оборудване за корпоративни мероприятия от врата до врата
За улеснение на клиентите Деламод България извършва доставки на различни материали и оборудване от врата до врата. Нашите специалисти ще вземат пратките със съответните материали и оборудване от офис, склад на снабдител и т.н. и ще ги доставят до мястото на провеждане на корпоративното мероприятие.

Проследяване на пратките с товари за корпоративни мероприятия
Деламод България предлага актуална информация за движението на пратките с товари чрез системата DelamodeNET – EXTRANET. По всяко време ще сте осведомени за състоянието на пратките с товари за дадените мероприятия.

Логистика за закупуване на материали и други необходими ресурси
Деламод България предлага и логистични услуги за закупуване на материали, като канцеларски материали, баджове, закуски, кафе и чай и други от посочени от клиентите търговци.

Складиране на оборудване и ресурси за клиенти, които често провеждат корпоративни мероприятия
Деламод България предлага складиране на ресурси и оборудване за клиенти, които често организират корпоративни мероприятия. Предлагаме складиране и в дестинации, до които често пътувате, за да организирате мероприятия от корпоративен характер там.

Service Image: 
нагоре