Комбинирани транспортни превози | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Комбинирани транспортни превози

Комбинирани транспортни превози

Какво представляват комбинираните превози
Съгласно Конвенцията на ООН, отнасяща се до международните комбинирани превози, те включват превозване, при което активното превозно средство се транспортира върху пасивно оборудване или пасивно превозно средство. Причината за този вид транспортиране е използването на повече от един вид транспорт за достигане на товарите до крайната дестинация. Поради разширяването на коридорите за обработване на информация и усъвършенстването на логистичните методи способстват за разрастването на комбинираните превози на стоки.

Видове комбинирани транспортни превози
Въз основа на придружаващите документи тези превози се подразделят на:

 • превози, при които транспортните документи са отделни – с обикновено съобщение
 • превози, при които транспортният документ е общ – с директно съобщение

Предимства на комбинираните транспортни превози
Целите на извършване на тези превози са:

 • намаляване на общата себестойност на превоза
 • осъществяване на превозите от един спедитор

Недостатъци на комбинираните транспортни превози

 • високи инвестиционни разходи
 • риск от нарушаване на уговорения срок на доставка, ако трябва да се изчака превозът да се оползотвори

Предпоставки за осъществяването на комбинирани системи за транспортни превози

 • стандартизирани единици
 • стандартизирани товарни средства
 • съответна техника за товарни операции
 • специализирани терминали
 • готовност за сътрудничество между партньорите

 

Видове системи за комбинирани превози

 • системи с хоризонтално преместване на товарните единици – предоставящи максимално улеснение
 • системи с вертикално преместване на товарните единици
 • палетни и пакетни системи – съгласно схемата изход, вход и изход
 • контейнерни системи – за доставки от врата до врата, използвайки автомобилен транспорт или комбинация на този транспорт с железопътен и воден транспорт
 • рои-рейлер системи (системи търкалящо се шосе)–с използванена автомобилни ремаркета,а при използване нажелезопътен транспорт – на железопътни платформи
 • баржеводни системи – когато товарите трябва да се доставят самостоятелно, от врата до врата, в трайни опаковки
 • фериботни системи – за комбиниране на автомобилен транспорт с железопътен и морски транспорт
 • трейлеровозни системи и ролтрейлеровозни системи – за доставки от врата до врата и комбиниране на автомобилен транспорт с железопътен и морски транспорт
 • лифтеровозни системи за извършване на пренатоварване на вода, а не на суша, с комбиниране на транспорт по схемата река – море – река.

Причина за разрастването на комбинирани транспортни превози
Причината за това разрастване е на първо място непрекъснато нарастване на нуждите на бизнеса. За да се посрещнат тези нужди в максимална степен, броят на комбинираните терминали за различни видове транспорт се увеличава непрекъснато.

Комбинирани терминали в Източна Европа

 • терминалът на Букурещ
 • терминалът на Будапеща
 • терминалът Белград

Пристанища за комбинирани превози в Източна Европа

 • пристанище Атина
 • пристанище Солун
 • пристанище Пирея
 • пристанище Тирана
 • пристанище Констанца
 • пристанище Дуърс

 

Service Image: 
нагоре