Кога превозите на частични обемни товари са добро решение за вас | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Кога превозите на частични обемни товари са добро решение за вас

Кога превозите на частични обемни товари са добро решение за вас

Как се определят частичните обемни товари

Частичните обемни товари имат обем по-малък от пълния обем на транспортното средство, но по-голям от LTL (Less than truckload shipping).  При пълните товари транспортирането се извършва с трейлъри. За малките пратки важи правилото, че могат да се разделят на единици, които са с тегло от по-малко от 68 кг. Когато товарите ви са по-малки от пълни товари и по-големи от малки пратки и от LTL, те ще бъдат транспортирани като частични товари. Обикновено те са с тегло между 3175 кг и 12 700 кг (или между 7000 фунта и 28 000 фунта); друг критерий е да не съдържат повече от 7 палета.
Освен превози на пълни товари, LTL и малки пратки Деламод България извършва и превози на частични обемни товари.

Превозите на частични обемни товари

Деламод България събира и доставя частични обемни товари от различни клиенти. Големината на товара ви – тегло, размери, както и изискванията за транспортиране, определят какво количество товар ще бъде класифицирано като частичен обемен товар.
Деламод България си сътрудничи с други транспортни фирми за оптимално организиране на превозите на частични обемни товари.

Предимства на превозите на частични обемни товари

Комбинирайки превозите на частични обемни товари, Деламод България постига по-бързо транзитно време, по-малко обработване, и като резултат по-оптимални цени.
Когато товарът ви не е достатъчно, за да запълни цял трейлър, ще го превозим като частичен обемен товар. При това ще се възползвате от бързите срокове на доставка, тъй като товарът ви ще бъде комбиниран с друг товар, за да се постигне запълване на капацитета на транспортното средство.

Предимствата на превозите на частични обемни товари с Деламод България

Трябва да подчертаем, че при този вид превози транспортното средство няма да спира толкова много пъти, колкото при LTL превозите. Затова услугите на Деламод за транспортиране на частични обемни товари е подходяща, когато се стремите към по-кратко транзитно време. При LTL превозите пратките се доставят от различни клиенти до центрове, в които се извършва консолидиране на товарите. Затова при тях и транзитните времена са по-дълги. Понякога те могат да достигнат до 10 дни.

Други основни предимства на този вид превози включват:

  • оптимални цени на превозите – тези цени се определят от линейните размери на товара
  • няма допълнителни скрити плащания
  • не е необходимо определяне на клас на товарите
  • транспортните средства при този вид превози преминават през по-малко на брой терминали и затова товарите се подлагат на по-малко обработване

 

Service Image: 
нагоре