Изпращане и доставяне на пратки - опаковки за транспорт и тяхното маркиране | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Изпращане и доставяне на пратки - опаковки за транспорт и тяхното маркиране

Изпращане и доставяне на пратки - опаковки за транспорт и тяхното маркиране

Всеки вид товари има своята специфика и трябва да се предпазва от повреди при транспортиране. Опаковките за товарите във всяка пратка трябва да се избират според вида на самите товарни единици, за да ги предпазват по време на транспорта. Това е особено важно при международни превози, при които товарите се превозват на дълги разстояния.

Маркирането на пратките и придружаващата документация също са важна част от подготвянето на пратките за транспорт.
И не на последно място, при заявяване на услуга транспорт на товари изпращачът трябва да уточни всички условия, свързани с начина на доставка и уведомяване.

Критерии за опаковане

Какво е важно при избора на картон

Картонът, в който ще се опаковат товарите, трябва да е здрав. Картонените опаковки не трябва да се разкъсват и разпадат при товарене и разтоварване, както и при прехвърляне, за да запазят товарите в тях от разсипване или счупване.

Запечатването на картонените опаковки трябва да е сигурно

Запечатването, използвано за осигуряване на целостта на опаковките, трябва да е сигурно. То не трябва да се отделя от опаковката при товарене, разтоварване и прехвърляне.

Изискване за вътрешната опаковка

Вътрешните опаковки на товарите обикновено не са от толкова солиден материал. Например ако външната опаковка е контейнер, щайга и т.н., вътрешните опаковки служат повече за разделяне на единиците товари една от друга. Това е част от глобалния стремеж да се намалява количеството опаковъчни материали.
Но когато вътрешната опаковка съдържа чупливи материали, например порцелан или стъкло, се налага тя също да е солидна. Така се гарантира запазването на целостта на порцелановите и стъклените предмети.

Маркиране, придружаваща документация и начин, по който да се доставят пратките

Маркирането на опаковките е много важно

Маркирането е посочване на основна информация за товарите в опаковките. Логистичните фирми спазват изискванията на съответните страни, до които се изпращат товарите, относно това, какви маркировки да се поставят на пратките.

Придружаваща документация към пратките

Логистичните фирми определят каква придружаваща документация трябва да се изготви. Те предлагат изготвянето като допълнителна услуга към логистичните превози.
За различните товари и различните видове превози, както и в отделните страни, се изискват различни документи. Логистичните фирми са информирани за съответните изисквания и изготвят придружаващите документи съгласно тях.

Начини на доставяне на пратките

Клиентите могат да избират подходящите за тях начини за доставяне на пратките им до получателите. При доставките от врата до врата те могат да поискат предварително уведомяване на получателите, тъй като ако пратките се оставят пред вратата на склад например и не се приберат веднага, може да се стигне до загуби поради кражби.

Изборът на начина на уведомяване на получателя също е важен. Изпращачът трябва да посочи най-удобния начин за уведомяване на получателя: по телефона, чрез SMS, чрез имейл. Изборът зависи от най-използвания от получателя начин за следене на информация, включително информация, свързана с доставки на пратки.

Важно е да се уточни и дали изпращачът желае получателят да потвърди получаването на пратката. Така информацията ще достигне до изпращача и той ще знае, че доставката е изпълнена успешно.

Service Image: 
нагоре