Еко логистика – предимства на зелените технологии | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Еко логистика – предимства на зелените технологии

Еко логистика – предимства на зелените технологии

Еко логистиката, или зелената логистика, придобива все по-голямо значение, като част от общите стремежи за свеждане до минимум на замърсяването на околната среда. Деламод България се придържа към принципите на зелената логистика за причиняване на минимални замърсявания при транспорта на стоки и товари. Това се постига в няколко аспекта.

Намаляване на замърсяването чрез комбинирани транспортни решения

За постигане на по-малко замърсяване от съществено значение е по-краткият маршрут. Съвременните логистични фирми, като Деламод България, комбинират различни видове транспорт, за да постигнат по-кратки маршрути. Така се намалява използваното гориво и в резултат на това се постига по-малко замърсяване на средата.

Използване на горива с по-ниски емисии на въглероден диоксид

В международен мащаб логистичните фирми използват все повече товарни автомобили, 1иите двигатели могат алтернативно да се карат с природен газ. В сравнение с традиционните дизелови и бензинови двигатели тези комбинирани двигатели дават възможност за много по-малко замърсяване на околната среда, когато се използва природен газ. Количеството отделен въглероден диоксид е 15-20% по-малко.

Още едно предимство на използването на природен газ е възможността за намаляване на използването на нефтени ресурси.
Като резултат от използване на комбинирани двигатели логистичните компании като Деламод България постигат снижаване на оперативните разходи.

Екологично почистване на транспортни средства и складове

Почистването на транспортните средства и складовете е свързано с използване на почистващи препарати. Съвременните препарати, предлагани за почистване, съдържат много химикали, които допринасят за замърсяването на околната среда.

GreenEarth е една от най-добрите системи за екологично почистване, която е базирана на силиконови препарати, напълно безвредни за здравето и околната среда.

Предимства на почистващите препарати, използвани от Деламод България

Деламод България използва почистващи препарати, които са нови продукти, разработени така,че да съдържат минимални количества химикали. Това не се отразява на почистващите им качества, но ги прави екологични, щадящи средата и не допринасящи за голяма степен на замърсяване.
Съдържащите се в екологичните почистващи препарати съставки са биоразградими. Попадайки във водопроводната система, те не водят до замърсяване и риск за хората и околната среда.
Освен това съвременните почистващи препарати, използвани от Деламод България, са предназначени за професионално почистване. За използването им са необходими малко енергия и вода, а опаковките им са с дизайн, който дава възможност за използване на пълното количество препарат.

Намаляване на замърсяването, причинявано от ароматизатори

В съвременната практика ежедневно се използват ароматизатори. Те се поставят не само у дома, но и в автомобили, включително товарни, както и в офис и складови помещения. Ароматизаторите са синтетични продукти, съдържащи вредни токсини. Въпреки приятната миризма химикалите в тях причиняват вреда на хората в помещенията и превозните средства, в които се поставят. Химикалите в широко разпространените ароматизатори вредят на здравето, а ароматизаторите за тоалетни, попадайки в отпадъчните води, достигат до околната среда и я замърсяват.

Деламод България използва ароматизатори на основата на естествени есенции, за да не допуска допълнителното замърсяване, което синтетичните ароматизатори биха причинили.

Еко логистиката – съвкупност от фактори

Зелената логистика има предимството да намалява замърсяването при транспорта и в складовите помещения. Деламод България постига това в няколко направления:

  • комбинирани транспортни решения
  • използване на комбинирани двигатели с бензин или дизел и природен газ
  • използване на екологични почистващи препарати
  • използване на естествени ароматизатори
Service Image: 
нагоре