Групажни пратки от Унгария към България и обратно | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Групажни пратки от Унгария към България и обратно

Групажни пратки от Унгария към България и обратно

Търговията между България и Унгария е извършва от много дълго време, а понастоящем логистичнит превози на групажни пратки до и от Унгария са много интензивни и поради това, че Унгария е разположена на ключово място в ЕС и за европейския континент. 

Интензивността на групажните пратки до и от Унгария, включително от България, се дължи на съсредоточаването на по-голяма част от търговията в този район.
Затова в логистиката в европейски мащаб тази страна е център за крос-докинг.

Видовете стоки, които се изнасят от двете страни една към друга

Деламод България обслужва клиентите си за износ от България към Унгария и обратно на множество видове стоки, между които продукти на леката промишленост, като дрехи, обувки, а освен това се изнасят хартия, химикали и други.

Вносът за България включва апаратура, резервни части, автомобили и други важни видове стоки.
Унгария изнася и внася множество стоки за и от ЕС – 81% от износа й и 78% от вноса й са до и от страни от ЕС. Голяма част от тези превози са с групажни пратки.

Все повече групажни пратки се превозват с Деламод България до и от Унгария

Групажните пратки са разпространени сред заявките за транспорт от Деламод България. Честите превози осигуряват редовна дистрибуция.
Електронната търговия също допринася за увеличаване на дела на групажните пратки. Това е удобство, на което разчитат все повече потребители.

Движението и преместването на местожителство поради промяна на работа или с цел образование също са свързани с все повече групажни пратки, превозвани от Деламод Бългаия.

Какво представлява крос-докингът в Унгария

Деламод България предлага за клиентите си използване на крос-докинг платформата във Вилнюс, Литва. Унгария е важен център за този крос-докинг, за осъществяване на консолидиране на пристигащи групажни пратки. От там консолидираните пратки се превозват до западноевропейски дестинации, до балтийския регион, както и до Русия.
Ежеседмичното извършване на превозите помага на търговци и клиенти физически лица да изпращат групажни пратки със стоки или багаж, без да се налага да чакат дълго.

Освен това линиите за групажи от Унгария до България тръгват всеки ден. Така всеки път, когато е необходимо да получите или изпратите пратка, тя ще достигне до получателя за много кратко време.

Предимства за клиентите при изпращане на групажни пратки от Унгария до България и обратно

С използването на групажните услуги от Деламод България клиентите ни се възползват от атрактивни цени за превозите. Самото изготвяне на офертата е много бързо, до 30 минути.

Ще ви предложим и опаковане, и вземане от врата – на адресна дом, офис, склад.
Нашите служители имат дългогодишен опит в групажните превози.

Освен разясненията при представяне на офертата ви предлагаме и допълнителна информация по време на превозите. Така ще бъдете информирани за движението на вашата пратка винаги, когато ви е необходимо да получите такава информация. Можем да предоставяме актуална информация във всеки момент благодарение на информационната система EXTRANET, която поддържаме.

Service Image: 
нагоре