Групажи за Азербайджан | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Групажи за Азербайджан

Групажи за Азербайджан

Кавказкият регион – район на бурно икономическо развитие

Азербайджан, една от страните в процъфтяващия Кавказки регион, все по-често става дестинация за получаване на групажни пратки от страни от Европейския съюз, включително от България. Изпращането на групажни пратки от България за Азербайджан е услуга, за която можете да се доверите на опита на Деламод България.
Азербайджан няма излаз на Черно море, а само на Каспийско море. Достъпът до страната е главно чрез Грузия и столицата й Тбилиси, както и чрез пристанищата на Грузия. Тази страна се развива особено интензивно в икономическо отношение и вече е на 18-то място в света, съгласно данни на Световната банка, която оценява високо сътрудничеството на грузинското правителство за разрастването на търговията и икономиката в Кавказкия регион.

Деламод България предлага все по-интензивни групажни услуги в съответствие с разрастването на търговията с Азербайджан

Регионът, в който се намира Азербайджан – Кавказкият регион, предлага все по-привлекателни условия за търговия. Разширяването на инфраструктурата в региона и благоприятните митнически наредби привличат все повече български търговци към Азербайджан. Деламод България отговаря на тази необходимост чрез предлагането на редовни групажни услуги до страната.

Предимствата на групажните услуги на Деламод България за Азербайджан

  • Опитът на нашите специалисти, редовно придружаващи групажни пратки за Азербайджан, гарантира на клиентите на Деламод България, че пратките им ще бъдат транспортирани безпроблемно и в необходимите срокове.
  • Нашите групажни линии за Азербайджан се извършват ежеседмично, а при необходимост и по-често.
  • Цените за групажните превози са конкурентни.
  • Ние предлагаме и допълнителни услуги, като митнически услуги.
  • Предлагаме ви и изготвяне на POD (proof on delivery) документация.
  • Ако имате нужда от складиране, Деламод България ви предлага и складови услуги – не само складиране, а и вземане на вашите пратки и опаковане при необходимост.

Обща информация за транспорта в Азербайджан

Сухопътен транспорт
Общата дължина на пътищата в страната е около 25 000. Те обслужват местния трафик и осигуряват достъп до международните пътища. Бързо нараства броят на превозните средства, поради интензивното икономическо развитие. Основните международни пътища образуват коридора Баку – Алат – Ганя – Казах – грузинската граница и така наречения коридор Север – Юг от руската до иранската граница. Пътните връзки с Армения са прекъснати поради конфликта за Нагорни Карабах.
Железопътният транспорт се осъществява по 2932 км жп. линии, 810 км от които са за индустриални превози.

Воден транспорт
Водният транспорт е от основно значение за страната. Директните връзки се осъществяват с другите страни на Каспийско море, а чрез канала Волга – Дон се осъществяват връзки и с други страни. Най-голямото пристанище за страната и за Каспийския регион е столицата Баку. Освен него основни са и пристанищата Ленкаран и Дубанди.

Въздушен транспорт
Азербайджан разполага с 5 международни летища в Баку, Ганя, Нахчиван, Ленкаран и Закатала. Последните две летища функционират от 2008 г.

Разстояния в километри

  • София – Баку: 2762,12 км
  • София – Ганя: 2391,18 км
  • София – Нахчиван: 2238,69 км
  • София – Ленкаран: 2829,83 км

 

Service Image: 
нагоре