Въздушни и морски транспортни решения | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Въздушни и морски транспортни решения

Въздушни и морски транспортни решения

Всеки вид транспорт в логистиката има своите предимства. Деламод България предлага на клиентите си най-оптималните решения, с въздушни и морски превози. При това вземаме предвид сроковете за доставки, които се изискват, както и предпочитания ценови обхват на услугите.

 

 

Товарни единици при превозите

При превози на пратки в контейнери обикновено отделни пратки се консолидират за общи превози. При консолидацията броят на опаковките се взема и за брой на товарните единици, които се опаковат за превоза. Това е правило, прилагано по отношение на отговорността за товарните единици.
Ако товарните единици не са консолидирани, за такава единица се смята всяка физическа единица, която се транспортира неопакована.

Въздушни транспортни решения

Въздушните превози са търсени поради бързината за доставки, която предлагат. Със сътрудничеството си с партньори в международна спедиторска мрежа Деламод България извършва превози до Западна Европа, както и до страни в Азия и Северна Америка.

  • Можете да се обърнете към нашата фирма и за консолидиране, свързано с доставки за внос и износ
  • За улеснение и пестене на вашето време ви предлагаме и превози не само от едно летище до друго, но и от врата до врата
  • При необходимост от митническо представителство Деламод България ще извърши и тази дейност за вас
  • Застраховайте транспортираните пратки с нас

Морски транспортни решения

При морските превози обикновено пратките се транспортират в контейнери. Ние можем да ви осигурим подходящи контейнери, но ако желаете транспортирането да бъде извършено с ваши контейнери, оказваме и такива услуги. Единственото изискване е контейнерите ви да бъдат със стандартни размери, тъй като в морските транспортни средства те се организират така, че пространството за товарите да бъде използвано максимално рационално.

При морски превози документите, придружаващи пратките, са товарителниците. С тях Деламод България удостоверява, че предприема извършването на транспорта за даден клиент. Във всяка товарителница са описани товарите, които тя придружава.

Когато трябва да се транспортират товари, при които е необходимо да се поддържа специален температурен режим, клиентите трябва предварително да уведомяват Деламод България. Преди предаването на товарите на Деламод България клиентите имат задължението да опаковат такива температурно чувствителни товари по подходящ начин, да охладят предварително самия контейнер, в който ще се транспортират товарите, и да настроят термостата на контейнера. Освен това при евентуална повреда на оборудването, което контролира температурата, отговорността за това ще се носи от клиента.

Каква е отговорността на Деламод България по време на превозите по море

При превоз от едно пристанище до друго пристанище отговорността на Деламод България започва от натоварването на кораб до пристигането на този кораб в крайното пристанище. Но в тази отговорност не се включват възможни забавяния, повреди или загуби на товари от пратките.

При морски превози Деламод България може да извършва промени

Промените, които Деламод България може да извършва, включват изменения при операции по товарене и разтоварване, както и при необходимост от извършване на ремонт. Може да се наложи товарите да бъдат превозени с друг кораб, вместо с посочения в товарителницата, или транспортът да бъде извършен на буксир. 

Как се разрешават споровете при забавяния, повреди или загуби на товари при морски превози

Разрешаването на спорове при такива обстоятелства се извършва съгласно Хагските правила.

Service Image: 
нагоре