Бързина и точност на доставките при съвременната електронна търговия с центрове за дистрибуция | Delamode Bulgaria
Каталог » Services » Бързина и точност на доставките при съвременната електронна търговия с центрове за дистрибуция

Бързина и точност на доставките при съвременната електронна търговия с центрове за дистрибуция

Изискванията пред съвременната електронна търговия налагат все по-често доставки в рамките на същия ден. За да могат да поддържат и разширяват обхвата на продажбите си, търговците трябва да увеличат бързината и точността на обработване на доставките си. Това се постига със сътрудничество с логистичните фирми, които поддържат запаси от стоки в складовете си за дистрибуция. От своя страна логистичните фирми трябва да отговорят на предизвикателството, организирайки работата на персонала си и подобрявайки дизайна и организацията на складовете си.

Бързината е от решаващо значение

С увеличаване на броя на клиентите на електронната търговия, които разчитат на бързи доставки, нараства необходимостта от увеличаване на бързината на тези доставки. Деламод България обръща основно внимание на удовлетворяването на тази необходимост. С поддържането на запаси от стоки при складовата логистика Деламод България може да изпълни заявки за дистрибуция на стоки още същия ден. За бързината допринасят и подобряването на дизайна на складовете на фирмата и все по-интензивното използване на нови технологии.

Мобилните устройства – ключови фактори за бързината на доставките

Прогнозите за близкото бъдеще са за все по-голям дял на мобилните устройства и решения и устройствата, при които се използва гласово разпознаване. Деламод България е пример за прилагането на тези съвременни устройства за връзка между персонала на складовете си. Така не се губи време и връзките между персонала се осъществяват веднага.

Целта на новите технологии е да намалят човешките грешки, които се оказват доста скъпи за коригиране. Установено е, че загубите поради човешки грешки за логистичните складове, които са центрове за дистрибуция, могат да достигнат около 400 000 долара годишно. Деламод България прилага нови технологии за обработване на данните за запасите и заявките за доставки, за да осигури бързина и точност на получените данни и все по-добро качество на услугите. Използването на мобилни компютри, принтери, скенери и безжични телефони дава възможност за събирането на надеждни данни и поддържане на голяма точност на логистичните операции. Данните са достъпни за всички от персонала на фирмата на склада по всяко време. Така възможността за допускане на човешки грешки се свежда до минимум.

Поддържане на връзка между управленския персонал и работниците по всяко време

Изискванията на клиентите са за доставяне на точните продукти в точното време и на точното място. Поддържането на непрекъсната връзка между работниците в складовете на Деламод България чрез мобилни технологии дава възможност за изпълнение на тези изисквания. Използването на безжични телефони дава възможност за незабавно свързване при необходимост, за получаване на инструкции или отговори на запитвания.

Софтуерът за гласово разпознаване, използван в безжичните телефони, също допринася за ефективността на услугите. Чрез тези телефони ръководният персонал може да предава нареждания и да отговаря на въпроси на персонала, което дава възможност за продължаване на връзката между ръководителите и работниците и в извънработно време.

Service Image: 
нагоре