Деламод България получи сертификат ”Коректна фирма” | Delamode Bulgaria
Каталог » новини » Деламод България получи сертификат ”Коректна фирма”

Деламод България получи сертификат ”Коректна фирма”

На 02.12.2015г. Деламод България бе сертифицирана като предприемач с безупречна репутация сред контрагенти и клиенти. Сертификат „Коректна фирма”  получават компании, доказали професионализъм и коректност в бизнес отношенията.

Деламод България бе отличена за добрата работа и високата оценка, получена от партньори и клиенти.   

Организацията, издаваща сертификата е Изследователски център на клиентските мнения (ИЦНКМ) ЕООД. Тези сертификати са международно признати като важен европейски документ.

Процедури за получаване на сертификата

ИЦНКМ провежда поредица от проучвания на клиентските мнения  и наблюдава бизнес моделите на фирмите, използвайки внедрен специализиран софтуер на полската фирма SBOK Ltd. Методиката за определяне на коефициента на мнения  от потребителите е най-важният фактор при издаване на сертификата.

Какво означава за Деламод България сертификата „Коректна фирма”

Чрез издадения сертификат „Коректна фирма” Изследователски център на клиентските мнения (ИЦНКМ) удостоверява отличната репутация в управлението на бизнеса, както и коректното отшение на Деламод България към клиенти и контрагенти.

Европейският сертификат за качество определя Деламод България като надежден и коректен партньор за извършване на услуги в сферата на транспорта и логистиката.

 

нагоре