Декларация относно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) | Delamode Bulgaria
Каталог » новини » Декларация относно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR)

Декларация относно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR)

Xpediator и неговите дъщерни дружества поемат ангажимента да осигурят, че всички данни, включително тези, свързани с клиенти и доставчици, се съхраняват и поддържат в сигурна среда и по начин, който е в съответствие с местното и европейското законодателство за защита и обработка на данни.

Предвид новия Общ регламент за защита на личните данни, който влезе в сила на 25 май 2018 г., Xpediator и неговите дъщерни дружества предприемат стъпки за осигуряване на съответствието и биха искали да уверят своите клиенти и доставчици, че нашите стабилни процедури и системи ще продължат да защитават всички данни, считани за чувствителни.

Delamode Bulgaria е част от Xpediator Plc
 
нагоре